Gânduri de vară… (25)

 • Cel care lucrează în adevăr are liman în pace şi bucurie.

 

 • Adevărul ne ajută să progresăm, pe când minciuna ne surpă orice lucrare.

 

 • Orice bine se întemeiază pe adevăr.

 

 • Să căutăm adevărul pentru că el este temelia oricărei realizări durabile.

 

 • Fără repere viabile, omul îşi pierde timpul fără rost, nu îşi construieşte scopuri viabile şi în ultimă instanţă, ratează ţinta.

 

 • A cunoaşte caracterul şi temperamentul oamenilor este o competenţă necesară atunci când avem nevoie să formăm o echipă.

 

 • Măsura cugetelor noastre o găsim în faptele bune pe care le săvârşim.

 

 • Integrarea umbrelor este, în ultimă instanţă, o dreaptă cumpănire a tuturor părţilor fiinţei şi o bună aşezare pentru o împreună lucrare a tezelor şi antitezelor.

 

 • Martirii au fost mari purtători de Adevăr pentru că ei L-au pus mai presus de propria lor viaţă.

 

 • Adevărul nu are nevoie de cuvinte meşteşugite pentru că el este simplu şi clar.

 

 • Adevăratul creator nu poate fi decât un slujitor al vieţii şi al semenilor.

 

 • Cel care este înclinat să asuprească, neagă dreptul la libertate al semenilor şi în felul acesta se pierde pe sine şi implicit, vocaţia universală de a rodi.

Seminarul “Procesul Înnoirii Vieţii”, un program original de coaching şi dezvoltare personală, București, din 16 septembrie

Seminarul “Procesul Înnoirii Minții”

Ateliere de dezvoltare personală

Coaching individual

Cărţile pot fi comandate la tel. 0722.716.075 (apel sau mesaj)

Ganduri pentru innoirea vietii - poza

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *