Stare de flux (9)

 • Cel care lucrează în adevăr are liman în pace şi bucurie.

 

 • Adevărul ne ajută să progresăm, pe când minciuna ne surpă orice lucrare.

 

 • Orice bine se întemeiază pe adevăr.

 

 • Să căutăm adevărul pentru că el este temelia oricărei realizări durabile.

 

 • Fără repere viabile, omul îşi pierde timpul fără rost, nu îşi construieşte scopuri viabile şi în ultimă instanţă, ratează ţinta.

 

 • A cunoaşte caracterul şi temperamentul oamenilor este o competenţă necesară atunci când avem nevoie să formăm o echipă.

 

 • Măsura cugetelor noastre o găsim în faptele bune pe care le săvârşim.

 

 • Integrarea umbrelor este, în ultimă instanţă, o dreaptă cumpănire a tuturor părţilor fiinţei şi o bună aşezare pentru o împreună lucrare a tezelor şi antitezelor.

 

 • Martirii au fost mari purtători de Adevăr pentru că ei L-au pus mai presus de propria lor viaţă.

 

 • Adevărul nu are nevoie de cuvinte meşteşugite pentru că el este simplu şi clar.

 

 • Adevăratul creator nu poate fi decât un slujitor al vieţii şi al semenilor.

 

 • Cel care este înclinat să asuprească, neagă dreptul la libertate al semenilor şi în felul acesta se pierde pe sine şi implicit, vocaţia universală de a rodi.
 • Bunătatea este o unealtă de mare impact in viaţă. Sfinţii au reuşit să convertească chiar şi criminali, doar prin bunătate.

 

 • Fără bunătate şi disponibilitatea de a ierta, omul rămâne prins într-un infern de suferinţă şi disperare.

 

 • Asumarea riscului şi a muncii fără preget sunt pârghiile indispensabile ale unui antreprenor de succes.

 

 • În psihoterapie comunici sincer cu celălalt, pentru a te găsi pe tine însuţi. În afara relaţiei, omul rămâne captivul propriilor conflicte, fără posibilitatea de a crea ordine şi coerenţă.

 

 • O minte sănătoasă este expresia congruenţei dintre faptele noastre şi glasul conştiinţei.

 

 • Fără convingeri întemeiate pe cuvântul lui Dumnezeu, omul rămâne un animal cugetator, dar fără a avea un orizont existenţial viabil.

 

 • Omul s-a născut liber, de aceea arta nu poate fi decât expresia libertăţii.

 

 • A găsi moduri originale de exprimare ale adevărului devine o provocare extraordinară într-un timp al abundenţei tehnice, ideatice şi estetice.

 

 • În lumina Adevărului, patimile noastre se vad aşa cum sunt, hidoase şi dezonorante. În minciuna pot capătă aparenţe înşelătoare şi false găteli. De aceea omul se ia de multe ori după minciună şi întoarce spatele adevărului.

 

 • Adevărul este în inimile noastre dar de multe ori nu-l auzim în zgomotul de iarmaroc al acestei lumi.

 

 • Marile adevăruri se împlinesc în faptele cele bune ale omului în care acesta îşi găseşte sensul şi mântuirea.

 

 • Cel care nu trece şi la acţiune, cugetă cam degeaba.

 

 • Un critic, indiferent de domeniu, care nu are bunătate, este mai aproape de condiţia unei hiene de cât de aceea de om. Prin urmare, lucrarea lui este sterilă şi nefolositoare, şi îi reflectă neputinţa.

 

 • Orice cugetare care nu conţine adevărurile revelate este, în ultimă instanţă, fără mare valoare. Adevărata filosofie este filosofia Duhului.

 

 • Conştiinţa este cu adevărat liberă doar atunci când reflectă Cuvântul Adevărului, altfel vorbim de rătăciri mai mult sau mai puţin pătimaşe ale unui ego care doreşte întâietate.

 

 • Cugetarea omenească rămâne la poarta adevărurilor perene. Doar în măsura în care se face purtătoarea acestora, ea transcende limitările inerente ale umanului şi capătă astfel nobleţea Duhului.

 

 • Schimbarea condiţiei noastre lăuntrice este cel mai bun început pentru schimbarea lumii.

 

 • Vorbim despre importanţa schimbării acestei lumi, dar amânăm să ne angajăm într-o schimbare personală.

 

 • Avem nevoie de o decizie fermă pentru a începe un proces de schimbare cu noi înşine.

 

 • Pentru a dobândi un viitor mai bun este esential să luăm deciziile potrivite astăzi.

 

 • Sufletul nostru îşi doreşte pentru noi tot ce este mai bun. Să-i ascultăm chemarea şi să-i răspundem pe măsură.

 

 • A ne păstra speranţa într-un viitor mai bun ne poate motiva să facem astăzi schimbările necesare pentru ca el să devină realitate.

 

 • Avem nevoie de un sentiment solid de siguranţă pentru a ieşi din zona de confort şi a genera schimbări. Temeiul acestei siguranţe este încrederea fundamentală în bine.

 

 • Schimbările nu sunt de cele mai multe ori lineare. Au nevoie de timp, iar în acest proces putem cunoaşte şi abisul deznădejdii şi culmea entuziasmului, esenţialul este să continuăm până vom ieşi la liman.
Seminarul “Procesul Înnoirii Vieţii”, un program original de coaching şi dezvoltare personală, București, din 16 septembrie

Seminarul “Procesul Înnoirii Minții”

Ateliere de dezvoltare personală

Coaching individual

Cărţile pot fi comandate la tel. 0722.716.075 (apel sau mesaj)

Ganduri pentru innoirea vietii - poza

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *