Stare de flux (11)

 • Dreptatea socială şi interesul obştesc sunt greu de înfăptuit atâta timp cât logica interesului personal primează în mentalitatea colectivă. O lume dreaptă este capabilă de echilibru între interesul obştesc şi cel individual.

 

 • Patriotic înseamnă realizarea unei dreptăţi viabile pentru toţi cei care aparţin unei naţiuni.

 

 • Legile nu fac multe parale atunci când instituţiile statului sunt conduse de oameni corupţi şi incompetenţi. O adevărată reformă socială este inevitabil şi o reformă morală, altfel… vedem consecinţele.

 

 • Corupţia transformă democraţia într-o parodie jalnică.

 

 • Viaţa se schimbă prin schimbarea obiceiurilor noastre cotidiene. Schimbarea pas cu pas a obiceiurilor este secretul înnoirii vieţii.

 

 • Orice pas înainte presupune reînnoire şi sacrificiu. Dacă ţinem cu dinţii de ceea ce suntem, rămânem ceea ce suntem.

 

 • Calitatea trăirii este, în primul rând, rezultatul unei lucrări interioare. Lumea exterioară este, de cele mai multe ori, expresia a ceea ce am ales deja să simţim în inima noastră.

 

 • Gândul cel bun şi fapta cea bună sunt adevarata măsură a vieţii.

 

 • Lumea mea lăuntrică este un model pentru lumea mea exterioară.

 

 • Conştientizarea ratării, ca şi contemplarea unei ruine, poate fi momentul salutar în care să începem o reconstrucţie a vieţii.

 

 • Tot ceea ce se întâmplă în societate implică o responsabilitate comună. Schimbarea ne implică pe toţi.

 

 • Timpul poate schimba alcătuirile exterioare, modelele şi formele de expresie ale diverselor domenii, dar niciodată marile adevăruri. Adevărul este peren, precum Sursa care l-a revelat.
 • Desăvârşirea omenească nu este perfecţiunea, ci integrarea cât mai deplină a polarităţilor fiinţei.

 

 • Dezvoltarea personală este de multe ori un proces paradoxal. În sensul acesta este important să conştientizăm că recunoaşterea şi asumarea vulnerabilităţii ne fac mai puternici.

 

 • Corupţia cvasigeneralizată din instituţiile statului a transformat ideea de suveranitate a poporului într-o glumă proastă.

 

 • Discursurile despre virtuţile personale sunt oarecum nelalocul lor. Şi din acest motiv, majoritatea politicienilor suferă, din păcate, de un grad oarecare de alienare şi carenţe în plan caracterial.

 

 • Vrem o societate mai bună, dar ne lăsăm conduşi de lichele şi troglodiţi. Este în mod evident o abordare iraţională şi lipsită de perspectivă.

 

 • Cei care se văicăresc necontenit pentru felul în care merge societatea, paradoxal, sunt cei care se tem cel mai mult de schimbare, altfel ar înfăptui-o.

 

 • Un pom care nu trece prin schimbările fireşti ale fiecărui anotimp, este un pom uscat.

 

 • Cel mai bun mod de a depăşi frica de schimbare este să-i ieşim în întâmpinare.

 

 • Primul pas spre schimbare îl facem în inima noastră.

 

 • Viaţa se reconfigurează necontenit, de aceea avem nevoie de o minte flexibilă şi receptivă la schimbare.

 

 • În orice colaps putem găsi şansa unei înnoiri.

 

 • De foarte multe ori schimbarea necesită un preţ oarecare de durere, voinţă şi renunţare. Profitul poate fi însă incomparabil mai mare.
 • Egoistul poate fi capabil şi de lucruri remarcabile, dar miza este întotdeauna interesul personal.

 

 • La o privire mai atentă vom descoperi că suferinţele noastre nevrotice au în centrul lor o atitudine egoistă şi un ego periclitat.

 

 • Egoistul nu se poate bucura cu adevărat, nu poate iubi şi nu poate fi recunoscător pentru că în inima lui nu este loc de afecte nobile.

 

 • Egoistului îi este foarte greu să îşi dea seama că şi ceilalţi au necesităţi îndreptăţite. Doar nevoile lui contează şi asta îl face teribil de singur, iar în ultimă instanţă ajunge la disperare.

 

 • Iertarea este pârghia prin care ne desprindem de suferinţele trecutului, iar prin nădejde, ne ancorăm în viitor.

 

 • O comunitate înfloritoare este aceea în care întreaga obşte înfăptuieşte lucruri mai mari sau mai mici, congruente cu binele comun.

 

 • Schimbarea societăţii are nevoie de oameni implicaţi, dispuşi să lase deoparte interesele personale pentru binele comun.

 

 • Realitatea vieţii noastre, atât personale cât şi sociale, este rezultatul unei mentalităţi. Suntem responsabili pentru ceea ce trăim.

 

 • Când ne vom asuma responsabilitatea să punem întrebări relevante, vom primi şi răspunsuri pe măsură. În spatele confuziei se află, de cele mai multe ori, o teamă de implicare.

 

 • Dacă viaţa implică schimbare, dar noi refuzăm să acceptăm această realitate, vom rămâne undeva la marginea existenţei, ignoranţi şi neîmpliniţi.

 

 • Orice creaţie materială sau spirituală, a fost mai întâi un vis. Să ne luăm în serios şi să trecem la acţiune.

 

 • Pe măsură ce acţionăm, vine şi experienţa şi se arată şi oportunităţile.
Seminarul “Procesul Înnoirii Vieţii”, un program original de coaching şi dezvoltare personală, București, din 16 septembrie

Seminarul “Procesul Înnoirii Minții”

Ateliere de dezvoltare personală

Coaching individual

Cărţile pot fi comandate la tel. 0722.716.075 (apel sau mesaj)

Ganduri pentru innoirea vietii - poza

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *