Despre convingeri şi Procesul Înnoirii Minţii

 1. O convingere funcționează ca o paradigmă şi astfel ne condiționează existența. Plecând de la convingeri false despre lume şi viaţă riscăm să ne pierdem vocaţia.

 2. Să alegem şi să practicăm în mod consecvent convingeri care sunt congruente cu nevoile noastre îndreptăţite este cel mai simplu şi mai eficient mod de a ne îmbunătăţi viaţa.

 3. Dacă oamenii îşi pot schimba o convingere limitativă la orice vârstă, atunci şi înnoirea vieţii este posibilă la orice vârstă.

 4. Atunci cand investim cu valoare de adevăr convingeri negative, ne sabotăm viaţa şi ne împiedicăm să avem o stare de bine.

 5. Curajul de a ne pune în discuţie vechile convingeri, este începutul înnoirii vieţii.

 6. Renunţarea la vechile convingeri limitative este condiţia necesară pentru înnoirea minţii.

 7. A rămâne în vechile convingeri limitative, iraționale, înseamnă să ne refuzăm creșterea și împlinirea aspirațiilor noastre îndreptățite.

 8. Să mergem dincolo de tiparele vechi este modul concret în care putem genera schimbarea. Altfel vom “muta”trecutul în viitor, iar viitorul va fi pe măsura trecutului.

 9. Dacă un gând nu este investit, acesta nu are putere.

 10. Să nu încercăm să controlăm viitorul prin gânduri. Să controlăm mai degrabă gândurile în prezent.

 11. Suntem proprietari de gânduri care ne pot duce în orice direcţie poruncim să mergem. De ce ne plângem de fapt?

 12. Noi oamenii nu suntem capabili să controlăm aproape nimic, dar putem controla acele lucruri care înseamnă aproape totul: gândurile noastre.

 13. O convingere este expresia unei alegeri.
  A fost această alegere utilă pentru mine? Mi-a adus beneficii sau este cazul să schimb perspectiva? Adoptarea unei atitudini noi, mai raționale, mă va ajuta să-mi creez o altă perspectivă, mai adaptativă, astfel încât să pot integra în viaţa mea atitudini congruente cu nevoile îndreptățite.

 14. Prin schimbarea unei convingeri ne redefinim raportul cu noi înşine, cu ceilalţi şi cu viaţa în general. Relaţia noastră cu lumea se schimbă prin schimbarea perspectivei.

 15. Cauzele conflictelor interioare se află în convingerile care s-au format, multe dintre ele în copilărie, dar care ne influențează în prezent. Prin urmare CE POT SĂ FAC AICI ŞI ACUM cu aceste convingeri care mă însoțesc din copilărie şi până în prezent, devine o întrebare esențială în raport cu posibilitatea schimbării. Fără să ne schimbăm convingerile, simpla analiză a trecutului, chiar dacă poate aduce clarificări este insuficientă pentru o autentică înnoire a vieții.

 16. Ceea ce contează cu adevărat este în interior. Lucrurile din afară sunt doar o pârghie pentru a dobândi adâncul inimii care ne face plenari.

 17. Ieşirea din stres implică convingeri adecvate în raport cu satisfacerea nevoilor. Nu poţi cultiva atitudini negative şi în acelaşi timp să te aștepți la bunăstare.

 18. Convingerile ne dau perspectiva asupra vieţii. Decidem, ne construim obiective şi ne comportăm pe măsura convingerilor noastre.

 19. Înnoirea minţii este ceasornicărie elveţiană, nu cursă de ogari. Avem nevoie de atenţie, răbdare şi consecvenţă.

 20. Când descoperim adevăruri importante mintea noastră scoate la lumina conștiinței convingeri vechi limitative şi conflicte care ne ţin pe loc în dezvoltarea noastră firească. Adevărul curățeşte şi pune viaţa în ordine.

 21. Măsura cugetelor noastre o găsim în faptele bune pe care le săvârşim.

 22. Fără convingeri întemeiate pe cuvântul lui Dumnezeu, omul rămâne un animal cugetator, dar fără a avea un orizont existenţial viabil.

 23. Schimbarea vieţii nu se poate realiza atâta timp cât nu ne schimbăm gândurile care ne conduc.

 24. Gândul cel bun şi fapta cea bună sunt adevarata măsură a vieţii.

 25. Realitatea vieţii noastre, atât personale cât şi sociale, este rezultatul unei mentalităţi. Suntem responsabili pentru ceea ce trăim.

 26. Secretul înnoirii vieții și al creșterii personale stă în disponibilitatea de a ne ajusta convingerile, astfel încât acestea să fie cât mai congruente cu nevoile noastre ontologic îndreptățite și să susțină în același timp binele și viața.

 27. Dacă vrem o viață mai bună și mintea noastră are nevoie de o configurație mai bună.

 28. Dacă vrem o schimbare în lumea din afară, va trebui să facem o schimbare în lumea din interior; un nou model de gândire va genera o lume nouă.

 29. O minte înnoită, întemeiată pe convingeri raţionale, va crea un nou elan pentru a înfăptui lucruri remarcabile în viaţa noastră. Să ne înnoim viaţa prin înnoirea minţii!

 30. Viaţa se schimbă prin schimbarea gândurilor şi acţiunilor cotidiene. O zi care este altfel, va conduce la o viaţă altfel.

 31. Nu putem să rămânem cu acelaşi punct de vedere şi să beneficiem în acelaşi timp de o viaţă înnoită.

 32. Când te laşi copleşit de gândurile care îţi subminează stima de sine, şansele de a genera schimbare sunt nule.

 33. Cele mai multe convingeri de viaţă ni le formăm în copilărie. Apoi facem alegeri şi întreprindem acţiuni astfel încât viaţa să le confirme.

 34. Ceea ce credem în adâncul sufletului despre noi înșine și despre viaţă ne dă măsura faptelor şi acțiunilor noastre.

 35. Între momentul de față şi obiectivele noastre se interpune configurația propriei minţi. De felul în care este configurată aceasta depind succesul sau eşecul.

 36. Atunci când sunt pe punctul de a investi într-o afirmație este important să mă întreb: susține această afirmație binele şi viaţa, este congruentă cu nevoile mele profunde sau ale interlocutorului meu? Dacă nu, este preferabil să tac.

 37. Calitatea comunicării noastre este o expresie a calității gândirii noastre. O comunicare înnoită şi funcțională este determinată de o minte înnoită.