Gânduri de vară… (37)

În logica egoistului nu este loc pentru nobleţe şi împărtăşire. Acesta este întotdeauna dispus să pericliteze interesul general pentru a-şi urmări neabătut interesul personal.   Egoistului îi lipseşte empatia şi nu este dispus să lase de la el pentru un bine care nu îl priveşte personal.   Mediocritatea este o mare tentaţie pentru că ne oferă confort, dar vocaţia umanului este creşterea necontenită.   Nu putem ajunge la nivele mai mari de împlinire fără să trecem prin pasaje de durere şi suferinţă.   Cel mai bun lucru pe care îl putem face pentru această lume este să ne ridicăm la …

Gânduri de vară… (36)

Orice istorie de viață are și un conținut de durere, prin urmare, fiecare dintre noi are nevoie de vindecare.   Cei care au izbândit asupra propriei lor firi și au realizat opere remarcabile dedicându-și viața binelui colectiv, ne dau indicații asupra celei mai bune psihologii de urmat.   Educatorii adevărați sunt probabil mai puțini decât cercetatorii și savanții pentru că cei dintâi trebuie să meargă dincolo de eul lor, uneori până la jertfirea de sine. De aceea mulți educatori formali, chiar în pofida unor cunoștințe profesionale solide, sunt caractere îndoielnice și pedagogi jalnici. Sunt pline universitățile de asemenea personaje.   …

Gânduri de vară… (35)

Binele se întruchipează și capătă concretețe prin intermediul acțiunilor cu sens care sunt faptele bune.   Cea mai bună carte de vizită pe care o putem dobândi în timpul vieții, se întemeiază pe acțiunea altruistă săvârșită în mod consecvent.   Cele mai bune fapte sunt acelea care dacă s-ar multiplica, ar conduce societatea omenească la o stare de bine în ansamblul ei.   În faptele noastre ne aflăm adevărata măsură, atât la nivel personal, cât și la nivelul întregii societăți.   Ceea ce arătăm în afară își are originea într-o imagine lăuntrică, echivalentă cu ceea ce putem numi identitatea noastră. …

Gânduri de vară… (34)

Îmbunătăţirea noastră lăuntrică ar trebui să aibă în vedere, în primul rând, cum să reducem egoismul.   Fapta bună trăită în deplină congruenţă şi fără aşteptări de recunoştinţă este cea mai simplă şi eficientă terapie pentru nevrozele noastre cotidiene.   Paradoxul egoismului este că deși acesta este preocupat de binele personal, pentru faptul că nu-i pasă de binele celorlalți, conduce persoana la o înrobire care îi atrage suferință și disperare sufletească.   Lupta pentru resurse și forța de muncă pe care o trăiește societatea actuală, mai ales prin intermediul marilor companii, nu este expresia unei lipse care periclitează viața, ci …

Gânduri de vară… (33)

Egoistul poate fi capabil şi de lucruri remarcabile, dar miza este întotdeauna interesul personal.   La o privire mai atentă vom descoperi că suferinţele noastre nevrotice au în centrul lor o atitudine egoistă şi un ego periclitat.   Egoistul nu se poate bucura cu adevărat, nu poate iubi şi nu poate fi recunoscător pentru că în inima lui nu este loc de afecte nobile.   Egoistului îi este foarte greu să îşi dea seama că şi ceilalţi au necesităţi îndreptăţite. Doar nevoile lui contează şi asta îl face teribil de singur, iar în ultimă instanţă ajunge la disperare.   Iertarea …

Gânduri de vară… (32)

Desăvârşirea omenească nu este perfecţiunea, ci integrarea cât mai deplină a polarităţilor fiinţei.   Dezvoltarea personală este de multe ori un proces paradoxal. În sensul acesta este important să conştientizăm că recunoaşterea şi asumarea vulnerabilităţii ne fac mai puternici.   Corupţia cvasigeneralizată din instituţiile statului a transformat ideea de suveranitate a poporului într-o glumă proastă.   Discursurile despre virtuţile personale sunt oarecum nelalocul lor. Şi din acest motiv, majoritatea politicienilor suferă, din păcate, de un grad oarecare de alienare şi carenţe în plan caracterial.   Vrem o societate mai bună, dar ne lăsăm conduşi de lichele şi troglodiţi. Este în …

Gânduri de vară… (31)

Dreptatea socială şi interesul obştesc sunt greu de înfăptuit atâta timp cât logica interesului personal primează în mentalitatea colectivă. O lume dreaptă este capabilă de echilibru între interesul obştesc şi cel individual.   Patriotic înseamnă realizarea unei dreptăţi viabile pentru toţi cei care aparţin unei naţiuni.   Legile nu fac multe parale atunci când instituţiile statului sunt conduse de oameni corupţi şi incompetenţi. O adevărată reformă socială este inevitabil şi o reformă morală, altfel… vedem consecinţele.   Corupţia transformă democraţia într-o parodie jalnică.   Viaţa se schimbă prin schimbarea obiceiurilor noastre cotidiene. Schimbarea pas cu pas a obiceiurilor este secretul …

Gânduri de vară… (30)

Dacă ordinea socială nu acoperă nevoile şi drepturile fireşti ale tuturor membrilor ei, aceasta nu poate fi decât viciată şi ipocrită.   Dreptatea este coloana vertebrală a oricărei societăţi coerente şi funcţionale.   O minte sănătoasa şi echilibrată este aceea care priveşte raporturile umane şi societatea în general, prin prisma dreptului.   Dreptatea este terapia princeps a unei societăţi disfuncţionale. Fără dreptate nu poate exista o bună convieţuire.   Dacă a fi cuminte înseamnă să mă las limitat de ceea ce mi-au spus alţii că trebuie să fiu, atunci este preferabil să fiu un pic nebun, pentru a putea deveni …

Gânduri de vară… (29)

Trăim un timp în care psihopatologia se află la putere. Măsura celor care ne conduc este caracteroza!   O democraţie autentică nu poate fi decât etică, altfel este praf în ochi pentru stupid people.   Când oamenii nu-şi mai fac datoria cu tragere de inimă, statul şi instituţiile lui intră în disoluţie.   Un adevărat bărbat de stat este un om al jertfei, în niciun caz al profitului personal.   Omul care vrea întotdeauna mai mult, indiferent cum, este mai aproape de condiţia ratării decât de o salutară împlinire a vieţii.   Singurul mod de a ne elibera de frustrarea celor din …

Gânduri de vară… (28)

Înclinaţia de a crea este în natura noastră şi trebuie cultivată pentru a cunoaşte sentimentul minunat al împlinirii.   Creatorii au nevoie de ideile înaintaşilor chiar şi pentru a avea ce să conteste. Adăugarea unui graunte de noutate nu se poate face decât prin raportarea la ce s-a creat deja.   A face observaţii critice fără să-ţi fi integrat propria nimicnicie, este mai aproape de nebunie decât de dreapta judecată.   Drumul către plenitudine este înţeleapta cale de mijloc în care extremele sunt contrabalansate şi aduse la o împreună lucrare.   De foarte multe ori afirmăm că am vrea o altfel de …

Gânduri de vară… (27)

Un critic, indiferent de domeniu, care nu are bunătate, este mai aproape de condiţia unei hiene de cât de aceea de om. Prin urmare, lucrarea lui este sterilă şi nefolositoare, şi îi reflectă neputinţa.   Orice cugetare care nu conţine adevărurile revelate este, în ultimă instanţă, fără mare valoare. Adevărata filosofie este filosofia Duhului.   Conştiinţa este cu adevărat liberă doar atunci când reflectă Cuvântul Adevărului, altfel vorbim de rătăciri mai mult sau mai puţin pătimaşe ale unui ego care doreşte întâietate.   Cugetarea omenească rămâne la poarta adevărurilor perene. Doar în măsura în care se face purtătoarea acestora, ea transcende …

Procesul Înnoirii Vieţii – Un program original de coaching şi dezvoltare personală

Motto: Schimbarea condiţiei noastre lăuntrice este cel mai bun început pentru schimbarea lumii. Daniel Fusarea Dezvoltarea defineşte fiinţa umană în modul cel mai profund. Omul are capacitatea de a se construi şi reconstrui permanent, fiind capabil să depăşească dramele trecutului, să-şi acceseze resursele interioare şi să-şi înnoiască viaţa. A ne angaja într-un demers de dezvoltare personală implică luciditate, voinţă, deschidere, dar şi curaj, compasiune şi optimism pentru a ne împlini potenţialul şi dorinţele cele mai profunde. Coachingul ne ajută să descoperim acest potenţial şi să-l punem în operă, plecând de la premisa că în fiecare dintre noi există capacitatea de …

Gânduri de vară… (26)

Bunătatea este o unealtă de mare impact in viaţă. Sfinţii au reuşit să convertească chiar şi criminali, doar prin bunătate.   Fără bunătate şi disponibilitatea de a ierta, omul rămâne prins într-un infern de suferinţă şi disperare.   Asumarea riscului şi a muncii fără preget sunt pârghiile indispensabile ale unui antreprenor de succes.   În psihoterapie comunici sincer cu celălalt, pentru a te găsi pe tine însuţi. În afara relaţiei, omul rămâne captivul propriilor conflicte, fără posibilitatea de a crea ordine şi coerenţă.   O minte sănătoasă este expresia congruenţei dintre faptele noastre şi glasul conştiinţei.   Fără convingeri întemeiate …

Gânduri de vară… (25)

Cel care lucrează în adevăr are liman în pace şi bucurie.   Adevărul ne ajută să progresăm, pe când minciuna ne surpă orice lucrare.   Orice bine se întemeiază pe adevăr.   Să căutăm adevărul pentru că el este temelia oricărei realizări durabile.   Fără repere viabile, omul îşi pierde timpul fără rost, nu îşi construieşte scopuri viabile şi în ultimă instanţă, ratează ţinta.   A cunoaşte caracterul şi temperamentul oamenilor este o competenţă necesară atunci când avem nevoie să formăm o echipă.   Măsura cugetelor noastre o găsim în faptele bune pe care le săvârşim.   Integrarea umbrelor este, …

Gânduri de vară… (24)

Deşi este peren, adevărul aşteaptă uneori formele şi momentele cele mai potrivite pentru a se manifesta: în ştiinţă, în artă, în viaţa socială.   Viaţa cotidiană şi evenimentele acesteia au în ele un adevăr. Să ne deprindem să-l scoatem la lumină.   Omul de caracter nu se lasă constrâns de împrejurări, ci îşi asumă să fie el însuşi în orice situaţie. Măsura deplină o dă mucenicul, care renunţă la viaţă pentru credinţa în Adevăr.   În cărţile bune se află leacul pentru ignoranţa noastră. Totuşi, schimbarea vieţii depinde în mod fundamental de acţiune, pentru că după faptele lor îi veţi …

Gânduri de vară… (23)

Valorile perene se însoțesc întotdeauna cu adevărul.   În lumea aceasta, singurul lucru căruia ar trebui să-i permitem să ne stăpânească este adevărul.   Adevărul întâmpină de multe ori dificultăți pentru a ieși la lumină, dar până la urmă izbândește să se arate pe deplin.   Adevărul se împlinește în faptele noastre bune.   Într-ajutorarea este temelia unei vieți sociale funcționale și prospere.   Dacă nu sunt dispus să ajut și să ridic pe cel căzut, cu ce drept îl judec?   Ambițiosul privește totul prin lentila interesului personal și nu face loc în viața lui celorlalți decât ca unelte …

Gânduri de vară… (22)

  •Activitatea este sursa oricărei dezvoltări, atât intelectuale cât și economice și sociale. •Atunci când aflăm un adevăr important, viața noastră devine mai ordonată și căpăta mai multă coerență. •În adevăr este temeiul oricărui progres și al oricărei vindecări. •Uneori avem nevoie de stil pentru că adevărurile pe care le rostim să fie receptate, pentru că nu contează doar ce spunem ci și felul în care o facem. •Indiferent cât de seducătoare au fost și încă mai sunt unele erezii – pentru că în fond hrănesc tot felul de patimi omenești – adevărul a ieșit întotdeauna la lumină și a …

Gânduri de vară… (21)

  •Deși adevărul aduce uneori cu sine suferința, într-o etapă ulterioară acesta vindecă și limpezește.   •Marile adevăruri nu se supun modelor sau epocilor istorice. Ele sunt mai presus de conjunctural; sunt eterne precum Cel care le-a revelat.   •Oamenii cochetează toată viața cu minciuna pentru că adevărul sperie și ne periclitează confortul.   •Cine a crescut în adevăr își clădește viața pe cinste și corectitudine și așa trăiește până la sfârșit.   •În egocentrism binele își face cu anevoie loc pentru că el este o revărsare de daruri asupra tuturor.   •Bătrânețea poate fi luminoasă și fericită atunci când …

Gânduri de vară… (20)

Adevărul își pierde uneori vizibilitatea, dar mai devreme sau mai târziu revine în lumină şi se face cunoscut.   Ne pierdem în lucruri complicate care nu duc de fapt nicăieri, uitând că marile adevăruri sunt simple şi clare.   Bogăția poate oferi prestigiu doar în cazul în care se întoarce către semeni. Altfel este pierzătoare de suflet.   Uneori apărarea de sine este necesară pentru a ne păstra integritatea, alteori însă aceasta încearcă să mențină o condiție fără perspectiva.   Un om nu se judecă după o reacție oarecare ci după un parcurs îndelungat. Doar acesta îi dă adevărata măsură. …

Gânduri de vară… (19)

Relaţiile cu semenul sunt locul suferinței noastre, dar şi al vindecării. În relaţii se nasc şi se întrețin dramele şi tot aici ne tămăduim de nevroze.   Înnoirea minţii este ceasornicărie elveţiană, nu cursă de ogari. Avem nevoie de atenţie, răbdare şi consecvenţă.   Filmul vieţii noastre poate fi o capodoperă, o producţie mediocră sau o porcărie ordinară. Un film bun are nevoie de un scenariu pe măsură.   A rămâne în zona de confort înseamnă să-ţi acorzi permisiunea de a stagna, să renunți să devii mai bun.   Pentru a fi în interiorul vocației noastre este important să putem …

50 de gânduri despre apreciere (Integral)

1. Capacitatea de a aprecia este o expresie a generozităţii noastre faţă de semeni. 2. Aprecierea îmi permite să împărtăşesc realizarile şi împlinirile celorlalţi ca şi cum ar fi ale mele. 3. Aprecierea este un pilon important al oricărei relaţii funcţionale. 4. Spiritul critic, fără disponibilitatea de a aprecia, este dovada unui suflet meschin, încărcat de resentimente. 5. A ne educa spiritul de apreciere este garanţia unui suflet sănătos. 6. Oamenii au nevoie de apreciere pentru bunăstarea lor sufletească, tot aşa cum au nevoie de hrană şi odihnă pentru sănătatea trupească. 7. Garanţia unei relaţii de calitate este capacitatea oamenilor …

Gânduri de vară… (18)

Nevroza este într-un anumit sens o suprainvestire a egoului. În smerenie conflictele își pierd relevanța şi se topesc. Astfel vindecarea şi plenitudinea devin efecte fireşti ale renunţării la egocentrism.   Inima este singurul lucru pe care îl cere Dumnezeu de la noi: “Fiule, dă-mi inima ta”. O inimă deschisă pentru Adevăr nu poate fi decât o inimă plină de recunoştinţă, iar recunoştinţa schimbă perspectiva. O inimă plină de recunoştinţă este capabilă să vadă binele oricât de mic ar fi acesta şi este mereu dispusă să dăruiască pentru că logica ei este logica darului.   Ziua de azi, cu toate ale …

Gânduri de vară… (17)

Doar cei care au capacitatea de a-i conține pe ceilalti, chiar şi atunci când sunt respinși, au posibilitatea să evolueze cu adevărat. Să ne iubim vrăjmașul, iată măsura la care suntem chemați.   Ce aleg între plăcerea momentului şi beneficiul pe termen lung? Aici este decizia care va face diferența.   Să fim noi inițiatorii schimbării în propria viaţă. Este de fapt singura noastră şansă.   Ceea ce contează cu adevărat este în interior. Lucrurile din afară sunt doar o pârghie pentru a dobândi adâncul inimii care ne face plenari.   În zona de confort conservam multă angoasă. Ieşirea din …

Gânduri de vară… (16)

Căutarea cu orice preț a confortului ne ţine departe de o autentică stare de bine şi cu atât mai mult de fericire. Fericirea implică efort, mult efort.   Nu este nevoie de mai mult acolo unde este deja din plin.   Chiar şi atunci când au un comportament negativ oamenii caută de fapt să își satisfacă nevoile, nevoi la fel de îndreptăţite ca şi ale noastre pentru că sunt universal umane.   În copilărie angoasa ne poate copleşi, dar ca adulţi o putem depăşi.   Foarte multe frici sunt expresia egoului. Importanţa de sine generează multă angoasă.   Stresul este …

Gânduri de vară… (15)

Să căutăm binele chiar dacă avem nevoie de microscop pentru a-l găsi.   În smerenie nu există nevroză.   Geniul este uneori un om obișnuit care a ales să se ia în serios și să fie creativ.   Noi oamenii nu suntem capabili să controlăm aproape nimic, dar putem controla acele lucruri care înseamnă aproape totul: gândurile noastre.   Amânarea ca laitmotiv este hoțul vieții pe care am fi putut să o trăim.   Schimbarea începe dincolo de zona de confort.   Pe partener nu îl schimbăm, ci îl conținem, altfel vom fi permanent în conflict.   Uneori “iubirea” ne …