Formare în coaching

Ce este coaching-ul?

Tot mai multe persoane devin preocupate astăzi de excelență și dezvoltare personală.

Coaching-ul este o nouă profesiune care ne oferă instrumentele și cadrul pentru a obține rezultate mai bune în viața și activitățile noastre. Deși există practic dintotdeauna, a devenit acum o necesitate explicită.

Vocația coaching-ului este să ghideze persoanele astfel încât acestea să-și depășească problemele lăuntrice, să-și activeze resursele și să-și atingă obiectivele care răspund unor nevoi profunde.

Prin coaching acompaniem schimbarea luând în considerare ființa umană în toată complexitatea ei.

Cadrul de coaching oferă acceptare și ascultare depline astfel încât să ne putem contura clar problemele și să le găsim rezolvări viabile. În acest cadru avem acces la stabilitate pe termen lung, putând să devenim conștienți de modurile obișnuite de funcționare și de tiparele noastre rezolutive.

Coach-ul a devenit o prezență salutară în societatea actuală aflată în permanentă mișcare și semănând mai degrabă cu un râu învolburat decât cu o apă liniștită.

Într-un astfel de context în care lucrurile se schimbă rapid avem nevoie cu atât mai mult de ghidare și de un model coerent, integrator care să aibă o relevanță profundă, dincolo de contingențe.

Coach-ul este acela care ne inspiră și încurajează, dar în același timp ne provoacă să ne analizăm viziunea asupra vieții și convingerile care ne influențează deciziile.

Coach-ul este încredințat de potențialul persoanei acompaniate și de faptul că aceasta deține resursele de care are nevoie pentru a-și atinge obiectivele. El știe că în interiorul ghindei este ascuns un stejar.

Coaching-ul reprezintă un instrument excelent pentru acele persoane care sunt hotărâte să iasă din zona de confort cu scopul unei schimbări semnificative în viața lor. Procesul de coaching implică mobilizarea resurselor în vederea satisfacerii nevoilor prin intermediul unor acțiuni congruente cu aceste nevoi. Vreau să obțin ceea ce am nevoie. Atunci fă ceea ce este necesar.

Coaching-ul ne învață cum să ne schimbăm modul obișnuit de gândire pentru a deveni congruenți cu nevoile noastre profunde, cu resursele noastre și cu obiectivele semnificative ale vieții care ne aduc împlinire.

Coaching-ul ne ajută în procesul schimbării fiind orientat în mod fundamental spre viitor. Această metaprofesie ne acompaniază în:

 • alegerea carierei;
 • ameliorarea comunicării;
 • îmbunătățirea relației cu anturajul;
 • gestionarea tranzițiilor de viață;
 • optimizarea stilului de viață;
 • formarea abilităților care promovează sănătatea;
 • reconfigurarea existenței în funcție de evoluția motivațiilor și a valorilor;
 • procesele care implică reconfigurarea sensului.

Excelența exterioară implică construirea unei excelențe interioare. Coaching-ul ne acompaniază în acest proces. Atingerea unui obiectiv are în vedere să răspundă în mod adecvat unei nevoi esențiale a vieții.

Prin urmare, clarifică-ți nevoile, construiește-ți obiectivele, activează-ți resursele, privește în față provocările, treci prin frică (frica de eșec, evident) și împlinește-ți potențialul prin realizări pe măsură.

Modelul Procesul înnoirii vieții

Realitatea este una singură. Modelele despre realitate pot fi însă diverse. Așa cum oamenii au creat hărți pentru teritoriu, astfel încât să se poată deplasa în cunoștință de cauză, tot așa au apărut hărți ale teritoriului uman, ale teritoriului psihic și sufletesc.

Astfel, pe baza unor observații diverse, ale aceleiași realități au apărut o serie de modele care și-au propus să realizeze o lectură adecvată a umanului.

Dar o hartă nu poate fi cu adevărat viabilă decât dacă reproduce corect realitatea.

În măsura în care observațiile au fost juste, acestea au condus la apariția unor modele care prezintă în mod inevitabil asemănări.

Chiar dacă au plecat de la criterii diferite, între aceste hărți există complementarități și echivalențe conceptuale. Astfel, fără să fi avut această intenție, autorii s-au susținut într-un proces de validare reciprocă.

Plecând de la o serie de observații personale și studiind atent o diversitate de perspective, am identificat existența unor condiții universale pe care le-am integrat într-un model intitulat Procesul înnoirii vieții și de asemenea într-o diagramă a umanului.

Această diagramă este o hartă a teritoriului uman, o hartă unitară care integrează aspectele definitorii ale ființei umane.

Am folosit o serie de concepte proprii pentru a denumi aceste aspecte, astfel încât să poată fi recunoscute și semnificate, așa cum hărțile în general conțin denumiri ale localităților și formelor de relief ale teritoriului fizic.

Așa cum Pământul este rotund, sferic – această formă simbolizând întregul, perfecțiunea, plenitudinea – tot astfel am ales să reprezint și modelul pe care îl propun – diagrama umanului – încât să sim-bolizeze deplinătatea, integritatea și potențialul de desăvârșire ale ființei umane.

Modelul reprezintă un ansamblu conceptual care permite atât o viziune generală, intuitivă, cât și o abordare secvențială în decupaje și module distincte, abordabile în mod individual și la diverse niveluri de integrare.

De asemenea, acest model poate găzdui o diversitate de abordări teoretice și practice într-un mod congruent cu ansamblul, evidențiindu-și astfel dimensiunea integrativă.

Altfel spus, ne permite raportarea explicită la diverse teorii și modele consacrate și care au făcut istorie în ceea ce privește cunoașterea omului.

Prin urmare, putem spune că acest model conține într-un mod original și unitar potențialul unei diversități de abordări, atât în plan teoretic, cât și practic.

Pe baza acestui model am elaborat un program formativ care poate fi realizat într-o serie de module distincte.

Fiecare modul combină elemente originale, inedite cu informații consacrate, dar prezentate în modele inovatoare, unitare, de sine stătătoare.

Abordări utilizate în Procesul înnoirii vieții

Procesul înnoirii vieții propune un evantai de instrumente inovatoare de coaching și dezvoltare personală. Modelele și, respectiv, programele acestei abordări reprezintă unități distincte și se pot desfășura în mod independent.

 • Procesul integrării umbrei. Un itinerar spre unitatea ființei
 • Eneagrama. De la compulsie la alegeri libere
 • Procesul înnoirii minții. Modelul CNCE
 • Modelul celor patru exigențe esențiale ale vieții
 • Modelul celor patru funcții ale personalității
 • Modelul celor patru stiluri relaționale
 • Stiluri de management și leadership

Pentru fiecare dintre aceste module există un corpus conceptual și teoretic, dar și o dimensiune practică, ameliorativă și chiar terapeutică, acolo unde este cazul.

Diagrama umanului

O hartă a condiției umane

Acest model consideră persoana în integralitatea ei – planurile și funcțiile majore - și de asemenea indică locurile proceselor de coaching și dezvoltare personală.

Diagrama umanului reprezintă o hartă compactă a condiției umane, care permite orientarea clară, rapidă și coerentă în realitatea complexă și concretă a persoanei.

Diagrama conține următoarele planuri: planul fizic, planul psihologic, planul relațional, planul spiritual.

Diagrama umanului

©Daniel Fusărea

Planul psihologic conține două componente principale: Eul și Funcțiile personalității (F1, F2, F3, F4).

Dinamica acestor componente, ponderea și relațiile dintre ele, dar și raportul cu lumea, cu exteriorul, congruent și echilibrat pe de o parte, dar și conflictual și incongruent pe de altă parte, conturează profilul global al persoanei: congruent, sinergic, unitar, sau dimpotrivă incongru-ent, disociat, conflictual.

Diagrama ne sugerează ideea fundamentală de a crea un echilibru între aceste componente pentru a obține o bună funcționare de ansamblu și pentru a putea urma un proces evolutiv de dezvoltare personală, pentru a accede astfel la starea de bine, de fericire, de plenitudine.

Prin opoziție, perturbarea acestor echilibre dinamice conduce la apariția unor disfuncții, frustrări, blocaje, care pun persoana într-o condiție de suferință și neîmplinire.

Demersul nostru are în vedere promovarea acelor procese care susțin echilibrul, dezvoltarea și împlinirea persoanei cu ajutorul unor concepte, metode, tehnici și procedee inovatoare, într-un con-text de coaching și dezvoltare personală, de antrenament individualizat.

Seminarul Procesul înnoirii vieții

Procesul înnoirii vieții oferă un model original al umanului și în același timp se constituie într-un program cu aplicații multiple: dezvoltare personală, coaching, terapie, pedagogie, mediu organizațional, comunicare etc.

Acest model oferă o perspectivă integratoare considerând ființa umană ca un ansamblu bio-psiho-socio-spiritual.

Procesul înnoirii vieții se bazează pe un corpus de concepte, modele și tehnici originale, dar include de asemenea informații îndeobște recunoscute, într-o sinteză unică.

Procesul are în vedere omul reunificat în toate dimensiunile sale, omul congruent, integral: corporal, psihologic, relațional, duhovnicesc.

Beneficii ale seminarului Procesul înnoirii vieții

Acest seminar ne permite să înțelegem ansamblul dimensiunilor umanului cu ajutorul diagramei umanului, o hartă originală a teritoriului uman și care ne permite să vizualizăm: planul fizic, planul psihologic (Eul și funcțiile personalității), planul relațional (stiluri relaționale și stiluri ale limbii), planul spiritual.

Pentru fiecare plan în parte există un corpus teoretic și metodologic, concepte și exerciții practice care promovează înțelegerea, integrarea, vindecarea și dezvoltarea personală.

Adevărata stare de bine începe cu o bună înțelegere de sine și în mod esențial cu acceptarea de sine.

Acest seminar ne oferă mai multe posibilități.

 • Să ne vindecăm rănile și durerile copilăriei, demult îngropate în inconștient, dar și suferințele actuale legate de circumstanțe prezente.
 • Să ne identificăm și să restructurăm convingerile limitative.
 • Să ne eliberăm de angoasă și de frica de eșec.
 • Să ne conștientizăm limitele tipului nostru de personalitate și să depășim compulsiile constrângătoare.
 • Să dezvoltăm abilități pentru a ne satisface nevoile fundamentale îndreptățite prin conștientizarea și realizarea unei congruențe între credințe, nevoi și comportamente.
 • Să ieșim din zona de conflict cu sine și cu ceilalți prin integrarea umbrei.
 • Să ne rescriem povestea vieții din perspectiva unui Eu Liber Congruent, care ne permite accesul la resursele noastre profunde.
 • Să ne exersăm puterea, afectivitatea și creativitatea în moduri adecvate în raport cu fiecare cadru al vieții.
 • Să ne înțelegem funcțiile fundamentale ale personalității și modul în care le putem dezvolta și utiliza în scopul atingerii diverselor obiective ale vieții.
 • Să folosim dimensiunea relațională în moduri care să ne permită raporturi constructive cu semenii în toate planurile: social, profesional, personal, intim.
 • Să înțelegem și să utilizăm stilurile funcționale ale limbii în moduri adecvate în funcție de domeniul vizat: tehnico-științific, juridico-administrativ, colocvial, literar-artistic.
 • Să utilizăm funcțiile personalității și stilurile relaționale fundamentale, într-un context de management și leadership.