Procesul Înnoirii Vieții

Un program integrativ și un model original de coaching și dezvoltare personală.

Realitatea este una singură. Modelele despre realitate pot fi însă diverse. Așa cum oamenii au creat hărți pentru teritoriu, astfel încât să se poată deplasa în cunoștință de cauză, tot așa au apărut hărți ale teritoriului uman, ale teritoriului psihic și sufletesc. Astfel, pe baza unor observații diverse, ale aceleiași realități au apărut o serie de modele care și-au propus să realizeze o lectură adecvată a umanului.

Dar o hartă nu poate fi cu adevărat viabilă decât dacă „reproduce” corect realitatea.

În măsura în care observațiile au fost juste, acestea au condus la apariția unor modele care prezintă în mod inevitabil asemănări.

Chiar dacă au plecat de la criterii diferite, între aceste hărți există complementarități și echivalențe conceptuale. Astfel, fără să fi avut această intenție, autorii s-au susținut într-un proces de validare reciprocă.

Plecând de la o serie de observații personale și studiind atent o diversitate de perspective, am identificat existența unor condiții universale pe care le-am integrat într-un model intitulat „Procesul Înnoirii Vieții” și de asemeni într-o diagramă a umanului.

Această diagramă este o hartă a teritoriului uman, o hartă unitară care integrează aspectele definitorii ale ființei umane.

Am folosit o serie de concepte proprii pentru a denumi aceste aspecte astfel încât să poată fi recunoscute și semnificate, așa cum hărțile în general conțin denumiri ale localităților și formelor de relief ale teritoriului fizic.

Așa cum Pământul este rotund, sferic – această formă simbolizând intregul, perfecțiunea, plenitudinea – tot astfel am ales să reprezint și modelul pe care îl propun – diagrama umanului – încât să simbolizeze deplinătatea, integritatea și potențialul de desăvârșire ale ființei umane.

Modelul reprezintă un ansamblu conceptual care permite atât o viziune generală, intuitivă cât și o abordare secvențială în „decupaje” și module distincte, abordabile de sine stătător și la diverse nivele de integrare.

De asemeni, acest model poate „găzdui” o diversitate de abordări teoretice și practice într-un mod congruent cu ansamblul, evidențiindu-și astfel dimensiunea integrativă.

Altfel spus, ne permite raportarea explicită la diverse teorii și modele consacrate și care au făcut „istorie” în ceea ce privește cunoașterea omului.

Prin urmare, putem spune că acest model conține într-un mod original și unitar potențialul unei diversități de abordări, atât în plan teoretic cât și practic.

Pe baza acestui model am elaborat un program formativ care poate fi realizat într-o serie de module distincte.

Fiecare modul combină elemente originale, inedite cu informații consacrate dar prezentate în modele inovative, unitare, de sine stătătoare.

Ce este procesul Înnoirii Vieții?

 Procesul înnoirii vieții se constituie într-un program și în același timp oferă un model original al umanului cu aplicații multiple:

•  dezvoltare personală

• coaching

•  terapie

•  pedagogie

• organizație

• comunicare

Acest model oferă o perspectivă integrativă considerând ființa umană ca un ansamblu bio-psiho-socio-spiritual.

Diagrama Umanului

Acest model consideră persoana în integralitatea ei – planurile și funcțiile majore – și de asemeni indică locurile proceselor de coaching și dezvoltare persoanală.

Planul fizic: Corp, Creier

CORP: FIINȚA UMANĂ ÎNTRE VISCERAL ȘI ACȚIONAL
CREIERUL – O NOUĂ PERSPECTIVĂ: NEUROGENEZă ȘI NEUROPLASTICITATE

Planul fizic are în vedere elaborarea unor răspunsuri adecvate în raport cu nevoile biologice astfel încât să ofere confort fiziologic/ stare de bine și să promoveze sănătatea: nutriție, mișcare, odihnă, mediu sănătos (ecosistem), ambianță (mediu personal).

De asemeni avem în vedere corpul și în sensul de mediator/ suport al dezvoltării și vindecării psihologice și spirituale, cât și în planul comportamental/acțional (deprinderi, obiceiuri). Luăm în considerare și diversele sale funcții: respirație, postură, mișcare, destindere, voce, senzație.

Planul psihologic – Eul și funcțiile personalității

Modelul celor doua Euri
Eul condiționat conflictual și eul liber congruent

Avem în vedere două moduri fundamentale de exprimare ale Eului.

Numim aceste moduri de exprimare Eul Condiționat Conflictual și Eul Liber Congruent.

Procesul integrării umbrei.
Un itinerar spre unitatea ființei

Procesul acceptării și integrării umbrei este un demers esențial în dezvoltarea persoanală și înnoirea vieții în sensul cel mai larg. Acest proces ne permite să devenim întregi, să ne regăsim completitudinea și pacea în relația cu noi și cu ceilalți.
Pentru acest lucru avem nevoi de un eu „disponibil” și de un cadru adecvat, securizant care să ne permită un travaliu sistematic și „în cunoștință de cauză”.
Procesul are în vedere:

• Ce este umbra. Accepțiuni
• Procesul constituirii umbrei. Cum se constituie și cum se manifestă fenomenul umbrei.
• Procesul integrării umbrei. Integrarea polarităților și întoarcerea la unitatea ființei.

Eneagrama. De la compulsie la alegeri libere

• Cele nouă aspecte tipologice (variante ale eului condiționat conflictual).
• Tipurile de personalitate și credințele distorsionante fundamentale.
• Conștientizarea, confruntarea și integrarea zonelor de evitare.
• Integrare și alegeri libere (exprimarea personalității la nivelul eului liber congruent).

CE ESTE ENEAGRAMA?
Procesul înnoirii minții – modelul CNCE
Un model cognitiv simplu și operațional într-un context de coaching și dezvoltare personală

Procesul înnoirii minții propune un model simplu de înțelegere a umanului privind problemele care apar în viața noastră datorită convingerilor iraționale pe care ni le-am format.
Aceste convingeri au implicații majore asupra deciziilor și comportamentelor noastre și implicit asupra felului în care înțelegem să ne satisfacem nevoile. De asemeni emoțiile noastre sunt influențate direct de aceste convingeri.
Noi putem exercita un control ridicat asupra gândurilor și sistemului nostru de convingeri și prin urmare și asupra celorlalte condiții semnificative menționate mai sus: nevoi, comportamente, emoții.

Modelul celor patru exigențe esențiale ale vieții

Cu ajutorul acestui model vom înțelege trei lucruri fundamentale:

1. Ființa umană se mișcă între patru cerințe fundamentale;
2. Pentru a răspunde acestor cerințe are de înfruntat patru angoase fundamentale;
3. În funcție de dinamica existentă între aceste patru exigențe ale vieții și angoasele fundamentale rezultă patru profile funcționale.

Vorbim despre:

• patru exigențe
• patru angoase
• patru profile fundamentale

Toate acestea sunt dimensiuni universale care se regăsesc în proporții diferite în fiecare dintre noi.
Profilul nostru personal este un decupaj care conține toate aceste dimensiuni în proporții diferite.
În funcție de profilul personal vom înțelege care sunt implicațiile la nivelul vieții personale:

• Vom înțelege de ce funcționăm așa cum funcționăm;
• De asemeni vom înțelege care sunt direcțiile logice pe care trebuie să le urmăm pentru a ne dezvolta.

Orice pas înainte, orice dezvoltare în viața noastră presupune să prelucrăm o anumită cantitate de angoasă să înfruntăm o anumită doză de disconfort.
Angoasa ne trimite către un spațiu de vulnerabilitate, de sensibilitate care implică teama. Dar acolo se află și un potențial funcțional enorm care ne permite evoluția, vindecarea, ieșirea dintr-un spațiu limitativ și accesul la experiențe complete, accesul la plenitudine funcțională.

Modelul celor patru funcții ale personalității

Funcțiile personalității reprezintă centrul modelului și fundamentul aplicațiilor practice. Aceste funcții se constituie într-un ansamblu funcțional care formează profilul funcțional al persoanei.
Aplicațiile decurg din exprimarea concretă, operațională a acestor funcții.
Persoana poate să activeze un anumit registru funcțional când situația solicită o adaptare funcțională corespunzătoare. Un anumit registru funcțional se poate activa prin decizie conștientă, dar și automat, reflex, în funcție de particularitățile profilului funcțional al persoanei fără ca această activare să fie neapărat oportună.
Prin intermediul lor ne raportăm funcțional la lume, funcțiile persoanalității fiind acele puteri sufletești care ne permit să funcționăm în lume.
Prin intermediul lor receptăm, prelucrăm și integrăm „lumea“ și tot prin intermediul lor ne lasăm, la rândul nostru, amprenta în această lume.

Elemente definitorii ale celor patru funcții

Persoanele la care domină F1 sunt logice și analitice, interesate de rezolvarea problemelor, plecând de la date factuale, conforme cu realitatea. Spirite fundamental raționale, critice, au excelente capacități argumentative, valorizând coerența și claritatea.

Persoanele la care domină F2 sunt ancorate în realitate, practice, cetrate asupra prezentului și interesate de realizarea concretă a lucrurilor în moduri organizate și fiabile. Spirite conservatoare, privilegiază tradiția, manifestând spirit de continuitate și „rezistență”. Controlate și prudente, privesc toate aspectele unei situații.

Persoanele la care domină F3 sunt empatice și altruiste, privilegiind contactele umane și fiind atente la nevoile și doleanțele semenilor. Spirite umaniste, preocupate de realizarea unei lumi mai bune, calde și amabile, știu să scoată în evidență calitățile și potențialul celorlalți fiind astfel excelenți motivatori.

Persoanele la care domină F4 sunt creative și originale, atrase de ceea ce este nou și orientate spre viitor. Spirite idealiste și independente, au excelente capacități de conceptualizare și vizualizare. Deschise, cu spirit de inițiativă și capabile de risc, sunt permanent atrase de potențialitățile neexplorate ale vieții.

Planul relațional. De la impresie și emoție la expresie și comunicare.

Modelul stilurilor relaționale

Această dimensiune marchează pe diagramă deschiderea ființei umane față de lume permițând schimbul pe care îl realizăm cu mediul; un mediu care ne influențează și pe care îl influențăm permanent, primind și oferind, lasându-ne influențați și răspunzând. Viața implică o dinamică fundamentală eu-tu.
Percepem lumea prin emoții, imagini, senzații, dar de asemeni o influențăm prin gândurile, cuvintele și faptele noastre. Ne raportăm la un mediu fizic, psihologic și spiritual care capătă semnificație în raport cu nevoile noastre fizice, psihologice și spirituale și, în ultimă instanță, cu vocația umanului, cu sensurile depline ale vieții.
Relaționalul ne permite să înțelegem dinamica și schimburile pe care persoana le face cu lumea, inspirul și expirul existențial, impresia și expresia, a dărui și a primi, a influența și a te lăsa influențat, input și output, revelație și mărturisire.

Cele patru stiluri relaționale – elemente definitorii

La nivel relațional, funcțiile personalității și implicit profilul funcțional fundamentează stilul relațional al persoanei, modul în care aceasta comunică și se raportează la lume.
Comunicarea implică travaliul celor patru funcții ale personalității care se exprimă sub forma unor stiluri relaționale.
Aceste stiluri privilegiază anumite conținuturi, anumite teme și chiar anumite cuvinte cheie. Fiecărei funcții a personalității îi corespunde un anumit stil relațional.

(Stilul reflexiv (F1), stilul normativ (F2), stilul familiar (F3), stilul expresiv (F4))

Stiluri de management și leadership

Plecând de la cele 4 funcții ale personalității putem identifica deasemeni corespondența acestora cu patru stiluri de management (clasice) și leadership:

• F1 – democratic;
• F2 – autocratic;
• F3 – binevoitor;
• F4 – permisiv, laissez-faire,

respectiv:

• F1 – pragmatic;
• F2 – autoritar;
• F3 – consensual;
• F4 – intuitiv.

Planul spiritual. Valori, vocație, sens, transcendență

Spiritualul, dimensiune definitorie a ființei umane

Dimensiunea spirituală este cea care oferă un sens celorlalte dimensiuni; creează o ordine superioară, supraordonată față de imediat.
Chiar dacă fizic și psihologic persoana arată un echilibru, lipsa dimensiunii spirituale sau inconsistența acesteia îl lasă pe individ fără sens, fără o perspectivă majoră și atotcuprinzătoare asupra vieții.
Fără Dumnezeu omul devine „un simplu animal cugetător”, orice sens relativ se pierde în ultimă instanță fără … Sensul absolut.

Un cadru de lucru pentru procesul înnoirii vieții

În acest cadru de lucru vom utiliza/ exersa metode și tehnici care au în vedere fiecare componentă a modelului. Programul permite o abordare independentă, în module distincte, pentru fiecare componentă, respectiv plan al vieții.
De asemenea, avem în vedere corelațiile dintre planuri/ componente în perspectiva unei expresii depline, unitare la nivelul Eului Liber Congruent.
Procesul se derulează în trei cadre de lucru și anume: grup, solitar (teme de casă) și în doi (diverse puneri în situație, sesiuni individuale).
Grupul are o funcție majoră în travaliul cu fiecare componentă a modelului/ programului, ceilalți având un rol important în procesul de reflectare, recunoaștere și susținere a condițiilor personale pe care le prelucrăm.
Având în vedere că acest program se desfășoară într-un cadru de grup, interacțiunea cu celălalt reprezintă un aspect esențial al procesului personal.

1) Încrederea: o construcție relațională întemeiată pe experiențe cu semnificație pozitivă.
2) Siguranța: responsabilă pentru calitatea relației și întemeiată pe credința fundamentală în bine.
3) Acceptarea, susținerea, un sens bun: atitudini care conferă siguranță și susțin relația.
4) Relația: locul suferinței, dar și al celor mai elevate satisfacții; contextul în care se creează dramele umane, dar și loc al vindecării.
5) Schimbarea: un proces relațional; înnoirea minții.