Seminar “Procesul integrării Umbrei”

Procesul integrării umbrei
Un itinerar spre unitatea ființei

Procesul acceptării și integrării Umbrei este un demers esențial în dezvoltarea personală și înnoirea vieții în sensul cel mai larg.
Acest proces ne permite să devenim întregi, să ne regăsim completitudinea și pacea în relația cu noi și cu ceilalți.
Pentru acest lucru avem nevoie de un eu „disponibil” și de un cadru adecvat, securizant, care să ne permită un travaliu sistematic și „în cunoștință de cauză”.

Procesul are în vedere:

 • Ce este umbra. Accepțiuni;
 • Procesul constiturii umbrei. Cum se constituie și cum se manifestă fenomenul umbrei.
 • Procesul integrării umbrei. Integrarea polarităților și întoarcerea la unitatea ființei.
Programul "Procesul integrării Umbrei"
 • Programul PIU se bazează pe o diversitate de surse conținând informații îndeobște recunoscute, dar și elemente originale: concepte, tehnici, modele.
 • Este un proces care reduce rușinea, vinovăția, frica, inferioritatea, umilința... Eliberată de haloul emoțiilor dificile, umbra devine prin acceptare și integrare o resursă de energie creatoare. Ne putem ridica astfel la demnitatea noastră ontologică de ființe spirituale.
 • PIU este un proces de creștere personală care ne permite să aducem în lumină talanții neștiuți, darurile minunate prin care ne putem împlini vocația.
 • Procesul este o componentă esențială a înnoirii vieții, a unei vieți trăite plenar. Este un proces în care învățăm să iubim cu adevărat. Un proces care ne învață iubirea de sine, iubirea de semeni și iubirea de Dumnezeu.
 • Procesul se desfășoară într-un cadru de coaching, centrat pe resurse și pe o perspectivă pozitivă a viitorului, un cadru prin excelență nonmedical, nonclinic.
 • Programul implică câteva condiții esențiale, inevitabile, printre care: să dorești cu adevărat schimbarea și să-ți asumi responsabilitatea pentru ceea ce ești.
 • Procesul Integrării Umbrei parcurge mai multe etape:
  a) Prezentarea generală a cadrului, metodei și conceptelor.
  b) Prezentarea participanților: scopuri, motivații, nivel de siguranță.
  c) Exerciții privind acceptarea și integrarea umbrei: tehnici, metode, procese.
  d) Evaluarea nivelului de integrare al unor conținuturi ale umbrei în plan atitudinal, emoțional și comportamental.
  Procesul integrării umbrei este prin excelență un proces de schimbare care implică relația cu seamănul.

1) Încrederea: o construcție relațională întemeiată pe experiențe cu semnificație pozitivă
2) Siguranța: responsabilă pentru calitatea relației și întemeiată pe credința fundamentală în bine.
3) Acceptare, susținere, un sens bun: atitudini care conferă siguranță și susțin relația în procesul integrării și dezvoltării.
4) Relația: Locul suferinței, dar și al celor mai elevate satisfacții; contextul în care se creează dramele umane, dar și loc al vindecării.
Schimbarea: un proces relațional care conduce la înnoirea minții.

Procesul formării/constituirii Umbrei
 • Constrângerile timpurii privind manifestările acceptabile și diverse evenimente traumatice
  INTERDICȚIE/TRAUMĂ/CONDUITE PRESCRISE/INJONCȚIUNI
  Exemplu: Ai fost egoist. Nu ești ok așa. Vei fi pedepsit. Te resping.
 • Credințe și atitudini
  REFULARE/DISOCIERE – condiție care devine inacceptabilă/inconștientă și care se transformă în Umbră
  Exemplu: Nu este bine să fii egoist. Fii altruist întotdeauna. Manifestările de egoism sunt refulate
 • Umbra, polul disociat al ființei, neacceptat și de multe ori atribuit prin proiecție
  EXPERIENȚE EMOȚIONALE pe care persoana le trăiește în legătură cu Umbra: rușine, frică, vinovăție, furie, durere
  Exemplu: Eu nu sunt egoist. Mă port întotdeauna bine și ajut. Nu suport gândul că aș putea fi egoist.
 • Proiecție
  MECANISM DE APĂRARE FAȚĂ DE COȘTIENTIZAREA UMBREI – se referă la atribuirea unui conținut/ condiții personale inacceptabile unei alte persoane
  Exemplu: Tu ești egoist.
Manifestări și consecințe ale Umbrei

Manifestări
Măștile și proiecțiile
Fenomenul „imploziv-exploziv”
Paleta largă a comportamentelor de autosabotaj.
Logica generală: A exclude B, B exclude A.

Consecințe
Subiectul trăiește la nivelul unui EU condiționat cultivând PERSONA, o mască dezirabilă care devine identitatea noastră socială. Ex: „Eu sunt o persoană bună, generoasă, altruistă.”
Persoana poate fi copleșită de sarcini. „Nu este ok să te gândești la tine. Eu fac lucruri bune pentru ceilalți.” Tinde să trăiască în mod absolutist ceea ce a hotărât că este dezirabil (absolutizarea relativului). Orice manifestare de egoism este negată și reprimată.
Pot să apară manifestări somatice, epuizare, stres, conflicte interne/externe. Nu-și permite odihna, recuperarea, satisfacerea nevoilor.
O altă consecință poate fi explozia umbrei (întoarcerea refulatului). Imaginea persoanei este pusă în discuție, discreditată. EUL este bulversat, statutul este periclitat. Totuși explozia umbrei poate fi un moment al adevărului... prețul fiind însă uneori foarte mare.

Procesul integrării Umbrei
Întoarcerea la sine, la unitatea ființei
 • ATITUDINEA FUNDAMETALĂ – acceptarea polarităților
  A pune împreună condiții aparent ireconciliabile. Ieșirea din zona de confort pentru a dobândi unitatea ființei în contact cu sine. Responsabil de tot ceea ce sunt, de ceea ce simt,spun, gândesc și fac.
 • STAREA DE PREZENȚĂ
  A fi aici și acum, prezent în realitatea imediată, conștient de sine, de trăirile, senzațiile, gândurile și impulsurile mele.
 • ACCEPTAREA ȘI INTEGRAREA UMBREI – de la refuz la acceptare
  A fi prezent și a lucra în „banda integrării” dincolo de refulare și defulare. Procesul integrării Umbrei implică acceptarea inacceptabilului, relativizarea absolutului și retragerea proiecțiilor. Pot găsi ceva pozitiv în Umbra mea și, într-un anumit sens, tot ce s-a spune despre mine este adevărat. În fața oricărei Umbre ni se oferă șansa extraordinară de a ne frânge și de a ne smeri un pic. Eul meu își poate asuma această provocare.
 • INTEGRAREA POLARITĂȚILOR
  Lucrul esential pe care îl am în vedere este să fiu întreg cu toate ale mele, cu lumini și umbre, cu scăderile dar și cu darurile minunate pe care le-am primit. Smerenia le vindecă pe toate. În smerenie nu există nevroză.

Beneficii
Subiectul începe să trăiască din ce în ce mai mult la nivelul EUlui liber cultivând AUTENTICITATEA. Trăiește o stare de congruență care îi permite să facă alegeri libere.
Persoana acționează adecvat în raport cu nevoile sale reale, fapt care îi permite să se simtă bine și să se dezvolte. Este capabil să relativizeze și să se adapteze în mod flexibil situațiilor de viață.
Are un nivel bun de energie, este mulțumit, cunoaște bucuria, se exprimă creativ. Își permite de asemeni să se odihnească și să se recupereze.
Se acceptă pe sine cu lumini și umbre. Are o bună stimă de sine și este mai puțin dependent de opiniile și părerile celorlalți. Deasemeni, își urmărește vocația în mod liber.

Un cadru de coaching și un program de lucru cu Umbra

Exerciții și căi de integrare a umbrei:

 • Teme generale. Conținuturi diverse ale umbrei.
 • Umbra și cele nouă tipuri de evitări. Eneagrama și cele nouă tendințe principale (patimi) – cum pot fi conștientizate și gestionate.
 • Angoasele fundamentale și cele patru mari polarități ale vieții: autonomie și intimitate, schimbare și continuitate. Un model integrativ.
 • Umbra și restructurarea convingerilor limitative.

Contexte existențiale ale travaliului:

 • Umbra și cadrele vieții
 • Umbra și socialul
 • Umbra și viața de cuplu
 • Umbra și viața spirituală
Perspectiva creștină asupra integrării Umbrei

Încărcătura umbrei ne împiedică să avem o legătură reală cu Hristos, iar ușa inimii noastre rămâne închisă. Nu suntem în ascultare, nu suntem în smerenie, nu suntem în pocăință.
Nu ne putem uni cu Dumnezeu fără să fim uniți cu noi înșine trăind în dezbinare interioară.
Atitudini fundamentale implicate în procesul integrării umbrei din perspectiva creștină

Atitudinea fundamentală care ne permite accesul la unitatea ființei este credința fundamentală în bine.

 • SMERENIA (umilința): curajul de a privi în față propria condiție. În smerenie nu există proiecție, în smerenie nu există nevroză.
 • POCĂINȚA: regretul pentru trecut, mărturisirea și lăsarea judecății în seama lui Dumnezeu. Deasemeni, este importantă renunțarea la falsele vinovății.
 • NEJUDECATA/COMPASIUNE: a înțelege drama celuilalt și a deveni conștient că purtăm condiții asemănătoare.
 • DESCHIDEREA și MĂRINIMIA: atitudinea de acceptare necondiționată a celuilalt ca persoană. Atitudinea de frate.
 • RĂBDAREA/ÎNGĂDUINȚA: acceptarea diferențelor care face posibilă unitatea

Despre umbră, proiecție și dualitățile ființei. Citate biblice.

 • Nu fac binele pe care-l voiesc, ci răul pe care nu-l voiesc, pe acela îl săvârșesc.
 • Cred, Doamne, ajută necredinței mele!
 • Vezi mai întâi bârna din ochiul tău și vei putea să vezi (scoți) apoi și paiul din ochiul fratelui tău.
 • Cine este fără de păcat să dea primul cu piatra.