Stare de flux (9)

Cel care lucrează în adevăr are liman în pace şi bucurie.   Adevărul ne ajută să progresăm, pe când minciuna ne surpă orice lucrare.   Orice bine se întemeiază pe adevăr.   Să căutăm adevărul pentru că el este temelia oricărei realizări durabile.   Fără repere viabile, omul îşi pierde timpul fără rost, nu îşi construieşte scopuri viabile şi în ultimă instanţă, ratează ţinta.   A cunoaşte caracterul şi temperamentul oamenilor este o competenţă necesară atunci când avem nevoie să formăm o echipă.   Măsura cugetelor noastre o găsim în faptele bune pe care le săvârşim.   Integrarea umbrelor este, …

Stare de flux (8)

• Activitatea este sursa oricărei dezvoltări, atât intelectuale cât și economice și sociale.   • Atunci când aflăm un adevăr important, viața noastră devine mai ordonată și căpăta mai multă coerență.   • În adevăr este temeiul oricărui progres și al oricărei vindecări.   • Uneori avem nevoie de stil pentru că adevărurile pe care le rostim să fie receptate, pentru că nu contează doar ce spunem ci și felul în care o facem.   • Indiferent cât de seducătoare au fost și încă mai sunt unele erezii – pentru că în fond hrănesc tot felul de patimi omenești – …

Gânduri de vară… (40)

Omul nu se poate sustrage sentimentului zădărniciei decât printr-o ancorare temeinică în divin.   Ateul nu poate fi decât un imbecil, ontologic vorbind, chiar și atunci când posedă un intelect de geniu, pentru că viața lui este trăită sub semnul unei zădărnicii fundamentale.    Este plină lumea de gânditori fără Dumnezeu și tot felul de liberi cugetători care ne consiliază să tolerăm aberațiile și dezmățul fără limite al patimilor și să facem din asta un reper al vieții. Aceștia vor să conducă societatea actuală, propunându-ne să aruncăm la gunoi valorile perene ale vieții.   Omul privit temporal și istoric a …

Gânduri de vară… (35)

Binele se întruchipează și capătă concretețe prin intermediul acțiunilor cu sens care sunt faptele bune.   Cea mai bună carte de vizită pe care o putem dobândi în timpul vieții, se întemeiază pe acțiunea altruistă săvârșită în mod consecvent.   Cele mai bune fapte sunt acelea care dacă s-ar multiplica, ar conduce societatea omenească la o stare de bine în ansamblul ei.   În faptele noastre ne aflăm adevărata măsură, atât la nivel personal, cât și la nivelul întregii societăți.   Ceea ce arătăm în afară își are originea într-o imagine lăuntrică, echivalentă cu ceea ce putem numi identitatea noastră. …

Gânduri de vară… (30)

Dacă ordinea socială nu acoperă nevoile şi drepturile fireşti ale tuturor membrilor ei, aceasta nu poate fi decât viciată şi ipocrită.   Dreptatea este coloana vertebrală a oricărei societăţi coerente şi funcţionale.   O minte sănătoasa şi echilibrată este aceea care priveşte raporturile umane şi societatea în general, prin prisma dreptului.   Dreptatea este terapia princeps a unei societăţi disfuncţionale. Fără dreptate nu poate exista o bună convieţuire.   Dacă a fi cuminte înseamnă să mă las limitat de ceea ce mi-au spus alţii că trebuie să fiu, atunci este preferabil să fiu un pic nebun, pentru a putea deveni …

Gânduri de vară… (26)

Bunătatea este o unealtă de mare impact in viaţă. Sfinţii au reuşit să convertească chiar şi criminali, doar prin bunătate.   Fără bunătate şi disponibilitatea de a ierta, omul rămâne prins într-un infern de suferinţă şi disperare.   Asumarea riscului şi a muncii fără preget sunt pârghiile indispensabile ale unui antreprenor de succes.   În psihoterapie comunici sincer cu celălalt, pentru a te găsi pe tine însuţi. În afara relaţiei, omul rămâne captivul propriilor conflicte, fără posibilitatea de a crea ordine şi coerenţă.   O minte sănătoasă este expresia congruenţei dintre faptele noastre şi glasul conştiinţei.   Fără convingeri întemeiate …

Gânduri de vară… (25)

Cel care lucrează în adevăr are liman în pace şi bucurie.   Adevărul ne ajută să progresăm, pe când minciuna ne surpă orice lucrare.   Orice bine se întemeiază pe adevăr.   Să căutăm adevărul pentru că el este temelia oricărei realizări durabile.   Fără repere viabile, omul îşi pierde timpul fără rost, nu îşi construieşte scopuri viabile şi în ultimă instanţă, ratează ţinta.   A cunoaşte caracterul şi temperamentul oamenilor este o competenţă necesară atunci când avem nevoie să formăm o echipă.   Măsura cugetelor noastre o găsim în faptele bune pe care le săvârşim.   Integrarea umbrelor este, …

Gânduri de vară… (24)

Deşi este peren, adevărul aşteaptă uneori formele şi momentele cele mai potrivite pentru a se manifesta: în ştiinţă, în artă, în viaţa socială.   Viaţa cotidiană şi evenimentele acesteia au în ele un adevăr. Să ne deprindem să-l scoatem la lumină.   Omul de caracter nu se lasă constrâns de împrejurări, ci îşi asumă să fie el însuşi în orice situaţie. Măsura deplină o dă mucenicul, care renunţă la viaţă pentru credinţa în Adevăr.   În cărţile bune se află leacul pentru ignoranţa noastră. Totuşi, schimbarea vieţii depinde în mod fundamental de acţiune, pentru că după faptele lor îi veţi …

Gânduri de vară… (23)

Valorile perene se însoțesc întotdeauna cu adevărul.   În lumea aceasta, singurul lucru căruia ar trebui să-i permitem să ne stăpânească este adevărul.   Adevărul întâmpină de multe ori dificultăți pentru a ieși la lumină, dar până la urmă izbândește să se arate pe deplin.   Adevărul se împlinește în faptele noastre bune.   Într-ajutorarea este temelia unei vieți sociale funcționale și prospere.   Dacă nu sunt dispus să ajut și să ridic pe cel căzut, cu ce drept îl judec?   Ambițiosul privește totul prin lentila interesului personal și nu face loc în viața lui celorlalți decât ca unelte …

Gânduri de vară… (22)

  •Activitatea este sursa oricărei dezvoltări, atât intelectuale cât și economice și sociale. •Atunci când aflăm un adevăr important, viața noastră devine mai ordonată și căpăta mai multă coerență. •În adevăr este temeiul oricărui progres și al oricărei vindecări. •Uneori avem nevoie de stil pentru că adevărurile pe care le rostim să fie receptate, pentru că nu contează doar ce spunem ci și felul în care o facem. •Indiferent cât de seducătoare au fost și încă mai sunt unele erezii – pentru că în fond hrănesc tot felul de patimi omenești – adevărul a ieșit întotdeauna la lumină și a …

Gânduri de vară… (19)

Relaţiile cu semenul sunt locul suferinței noastre, dar şi al vindecării. În relaţii se nasc şi se întrețin dramele şi tot aici ne tămăduim de nevroze.   Înnoirea minţii este ceasornicărie elveţiană, nu cursă de ogari. Avem nevoie de atenţie, răbdare şi consecvenţă.   Filmul vieţii noastre poate fi o capodoperă, o producţie mediocră sau o porcărie ordinară. Un film bun are nevoie de un scenariu pe măsură.   A rămâne în zona de confort înseamnă să-ţi acorzi permisiunea de a stagna, să renunți să devii mai bun.   Pentru a fi în interiorul vocației noastre este important să putem …

Gânduri de vară… (5)

Selecțiuni din Tabăra MĂIASTRA 2019 Putem să primim şi luna de pe cer, dacă în inima noastră lipsește sentimentul recunoştinţei, degeaba.   Cum este omul în sufletul lui, tot aşa vede şi lumea.   Să le cerem iertare celor cărora le-am greşit, dar să ne cerem iertare şi nouă pentru nenumăratele acte de autosabotare.   Starea noastră de bine depinde în mare măsură de calitatea constantelor perceptive pe care ni le-am creat.   Egoul este un mare viclean şi manipulator. În fața lui putem să cădem foarte uşor.   Când nu ştii ce să faci cel mai bine este să …

Gânduri pentru înnoirea vieţii (107)

…aşa să umblăm şi noi întru înnoirea vieţii. Romani 6:4 Discernământul este capacitatea de a face distincție între adevăr și minciună, între bine şi rău. Cu ajutorul exercițiului putem transforma discernământul într-o constantă a vieții noastre, dobândind astfel o minte înnoită. Odată ce ai ajuns la această măsură începi o nouă viaţă în care eşti stăpânul gândurilor tale. Nu te mai laşi pur şi simplu stăpânit de credinţe iraţionale sau de tot felul de teorii arbitrare. Îţi întemeiezi judecata şi concluziile pe adevăr şi pe ceea ce susţine binele şi viaţa.   La începutul vieții suntem programați cu ideile şi …

50 de gânduri despre adevăr și minciună (integral)

1. Adevărul nu este perceput întotdeauna ca oportun pentru că uneori doare precum o incizie care eliberează corpul de puroi. 2. Cu minciuna mergi până la o vreme, cu adevărul mergi până la capăt. 3. Minciuna îmbolnăvește, adevărul însănătoșește. 4. Adevărul este întotdeauna lângă noi. Dacă dorim îi putem deschide imediat ușa. 5. Adevărul este etern, este însăși viața și prin urmare este leacul pentru nefericirile omenești. 6. Pentru că adevărul este peren va ieși mai devreme sau mai târziu la suprafață. 7. Cele mai periculoase minciuni sunt acelea pe care persoana le ține drept adevăr. 8. Când minciuna devine …

Gânduri pentru înnoirea vieţii (106)

…aşa să umblăm şi noi întru înnoirea vieţii. Romani 6:4 Evenimentele vieții vin şi trec. Aceasta este o realitate care uneori ne poate întrista, dar alte ori poate fi un motiv de speranță. Ne confruntăm constant cu diverse împrejurări de viaţă legate de oameni, evenimente sociale sau fenomene naturale. Toate acestea au un anumit impact asupra noastră şi ne influenţează într-un mod pozitiv sau negativ existenţa. Este important să înţelegem însă că aşa cum au venit, tot aşa vor pleca la un moment dat pentru că viaţa este o curgere continuă. Esenţialul este cum întâmpinăm şi apoi cum dăm drumul …

Gânduri pentru înnoirea vieţii (105)

…aşa să umblăm şi noi întru înnoirea vieţii. Romani 6:4 Gândurile şi emoțiile noastre formează un cuplu natural. Se întâmplă de foarte multe ori să ne simțim captivii unor trăiri dureroase pe care însă le asociem cu împrejurări de viaţă oarecare, practic cu lucruri exterioare. Putem avea trăiri dureroase sau stări de anxietate pe care le consideram în mod nemijlocit efectul exclusiv al unor evenimente. Adevărul este însă că de fapt ne atașăm de anumite convingeri şi interpretări care sunt de fapt în mintea noastră. Un argument foarte puternic în sensul acesta este că unul şi acelaşi eveniment poate fi …

Gânduri pentru înnoirea vieţii (103)

…aşa să umblăm şi noi întru înnoirea vieţii. Romani 6:4 Universul nostru lăuntric de gândire se întemeiază pe ceea ce investim cu valoare de adevăr. Plecând de la această stare trecem la acţiune şi înfăptuim o mulţime de lucruri. Rezultatele sunt uneori dezirabile dar alteori sunt adevărate catastrofe. Poate să conducă adevărul la fapte rele sau chiar la dezastru? Nu este adevărul temeiul binelui? Bineînţeles, că da. De aceea este necesar să punem în discuţie unele “adevăruri” care ne-au ghidat, având în vedere implicațiile lor nefaste.   Puterea care ne-a plămădit ridicându-ne din neființă şi aducându-ne la viaţă pentru eternitate …

50 de gânduri despre adevăr și minciună (2)

26. Singurul lucru stabil în istorie este Adevărul. 27. Mințirea de sine este calea sigură spre alienare. 28. Singura șansă de vindecare a celui care se minte singur este să-și pună în discuție “adevărul” care îl ghidează în viață și astfel să-i descopere precaritatea și să renunțe la el. 29. Când adevărul este greu de asumat, minciuna pare soluția “corectă” pentru supraviețuire. Totuși, doar adevărul ne permite să evoluăm. De aceea mărturisirea este întotdeauna bine venită pentru a ieși din marasmul pe care îl aduce cu sine minciuna. 30. Când viața noastră ajunge să fie ghidată de minciuni, trăim copleșiți …

50 de gânduri despre adevăr și minciună (1)

1. Adevărul nu este perceput întotdeauna ca oportun pentru că uneori doare precum o incizie care eliberează corpul de puroi. 2. Cu minciuna mergi până la o vreme, cu adevărul mergi până la capăt. 3. Minciuna îmbolnăvește, adevărul însănătoșește. 4. Adevărul este întotdeauna lângă noi. Dacă dorim îi putem deschide imediat ușa. 5. Adevărul este etern, este însăși viața și prin urmare este leacul pentru nefericirile omenești. 6. Pentru că adevărul este peren va ieși mai devreme sau mai târziu la suprafață. 7. Cele mai periculoase minciuni sunt acelea pe care persoana le ține drept adevăr. 8. Când minciuna devine …

Gânduri pentru înnoirea vieţii (100)

…aşa să umblăm şi noi întru înnoirea vieţii. Romani 6:4 Putem spune că păcătuim atunci când pierdem legătura cu natura noastră profundă prin gândurile, cuvintele şi felul în care înțelegem să acționăm. Păcatul este un mod de a rata ţinta deşi motivația noastră cea mai profundă este aceea de a ne recăpăta integritatea şi relația cu ceea ce suntem în mod fundamental. Trăim de fapt o stare de rătăcire căutând fără succes ieșirea către lumină. De aceea este esențial să avem un Ghid care să ne îndrume în procesul regăsirii de sine. “Eu sunt lumina lumii; cel ce îmi URMEAZĂ …

Gânduri pentru înnoirea vieţii (93)

…aşa să umblăm şi noi întru înnoirea vieţii. Romani 6:4 În ultimă instanţă, cea mai mare dreptate este cea care merge dincolo de pedeapsă şi oferă posibilitatea recuperării. În felul acesta, dreptatea se transformă în iubire şi astfel aduce vindecare pentru toţi. “A iubi” şi “a ierta” exprimă, de fapt, cuvântul Mântuitorului: Iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi (…), iubeşte-ţi duşmanii şi Să ierţi de 70 de ori câte 7. Astfel, singura care rămâne este iubirea, iar iubirea la acoperă şi le conţine pe toate: Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare; dragostea nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se trufeşte. …

Gânduri pentru înnoirea vieţii (90)

…aşa să umblăm şi noi întru înnoirea vieţii. Romani 6:4 De cele mai multe ori viaţa noastră evoluează între dorinţă şi frică. Cele două formează un cuplu pe care e important să ni-l asumăm astfel încât să ne putem atinge obiectivele. Formularea unui obiectiv de viaţă, ca expresie a unei dorinţe îndreptăţite, va necesita o disponibilitate lăuntrică de a accepta frica şi de a trece prin ea moment cu moment. În felul acesta, ne vom putea apropia de atingerea obiectivului propus. Prin urmare, să ne recunoaştem frica, să nu ne lăsăm păcăliţi de mecanismele de evitare, să o considerăm ca …

Gânduri pentru înnoirea vieţii (85)

…aşa să umblăm şi noi întru înnoirea vieţii. Romani 6:4 Ni s-a spus să ne ferim de prooroci mincinoşi care vin în haine de oi, iar pe dinăuntru sunt lupi răpitori. După roadele lor îi veţi cunoaşte. Au doară culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? Să avem grijă să nu fim chiar noi asemenea prooroci mincinoşi. Chiar dacă ştim care este Adevărul, rănile noastre adânci ne pot împiedica să-l practicăm şi astfel, nu se poate spune că suntem în Adevăr. Cel mult suntem în posesia unor cunoştinţe declarative. Prin urmare, este necesar un proces de vindecare profundă, …

Gânduri pentru înnoirea vieţii (83)

…aşa să umblăm şi noi întru înnoirea vieţii. Romani 6:4 Libertatea se naște din îmbrățișarea Adevărului. Nu poți să fii liber cultivând minciuna. Aceasta este o expresie a egoului. Toți vrem să ne simțim liberi, dar nu suntem dispuși să renunțăm la ego. Egoul este o construcție artificială și în ultimă instanță mincinoasă. Doar smerenia poate să exprime Adevărul care ne permite accesul la Real și ne eliberează de iluzii. Dincolo de iluzii și de consecințele dramatice ale acestora ne așteaptă adevărata libertate la care aspirăm dintotdeauna în adâncul ființei noastre.   Suntem aici să ne caștigăm raiul, spunea un …

Omul lui Dumnezeu (24)

Un om al lui Dumnezeu face tot ce depinde de el pentru a-și atinge obiectivele. Dacă lucrurile nu merg așa cum și-a propus, este pregătit să accepte faptul că realitatea nu se supune întotdeauna intențiilor sale și astfel se smerește pe sine.   Un om al lui Dumnezeu a învățat într-un final să se iubească și să se accepte cu toate ale sale, smerindu-se în același timp în fața măreției vieții și a Celui care este Viața.   Omul lui Dumnezeu a înțeles că poate să aleagă ceea ce-l reprezintă în mod profund, dincolo de trenduri și contingențe, fiind pur …