Stare de flux (11)

Dreptatea socială şi interesul obştesc sunt greu de înfăptuit atâta timp cât logica interesului personal primează în mentalitatea colectivă. O lume dreaptă este capabilă de echilibru între interesul obştesc şi cel individual.   Patriotic înseamnă realizarea unei dreptăţi viabile pentru toţi cei care aparţin unei naţiuni.   Legile nu fac multe parale atunci când instituţiile statului sunt conduse de oameni corupţi şi incompetenţi. O adevărată reformă socială este inevitabil şi o reformă morală, altfel… vedem consecinţele.   Corupţia transformă democraţia într-o parodie jalnică.   Viaţa se schimbă prin schimbarea obiceiurilor noastre cotidiene. Schimbarea pas cu pas a obiceiurilor este secretul …

Gânduri de vară… (46)

• Când ne întemeiem deciziile pe nădejde, viitorul își deschide porțile cu generozitate.   • O etapă din parcursul nostru trece prin iad. Sfinţii ne spun că lucrul acesta este inevitabil, dar tot ei ne invaţă cum să ne păstrăm speranța.   • Este esențial să învățăm din experiența înaintașilor pentru că nu avem timp să le trăim pe toate.   • Viaţa ajunge să arate că o casă de nebuni atâta timp cât oamenii aleargă după lucruri care nu le folosesc la nimic.   • Preocuparea legată de “mai mult în exterior” este adesea o capcană în care ne …

Gânduri de vară… (39)

Schimbarea dar şi refuzul ei sunt motivate în mod paradoxal de acelaşi lucru: o durere care pare prea greu de suportat.   Când viaţa unui om se îmbunătăţeşte semnificativ înseamnă că a făcut ceva în acest sens. Nu poate fi altfel.   Traseul vieţii noastre este expresia unei serii de decizii. Încotro?   Atâta timp cât suntem copleşiţi de frica de evaluare, şansele de schimbare sunt infime.   Nu putem să rămânem cu acelaşi punct de vedere şi să beneficiem în acelaşi timp de o viaţă înnoită.   Când te laşi copleşit de gândurile care îţi subminează stima de sine, …

Gânduri de vară… (34)

Îmbunătăţirea noastră lăuntrică ar trebui să aibă în vedere, în primul rând, cum să reducem egoismul.   Fapta bună trăită în deplină congruenţă şi fără aşteptări de recunoştinţă este cea mai simplă şi eficientă terapie pentru nevrozele noastre cotidiene.   Paradoxul egoismului este că deși acesta este preocupat de binele personal, pentru faptul că nu-i pasă de binele celorlalți, conduce persoana la o înrobire care îi atrage suferință și disperare sufletească.   Lupta pentru resurse și forța de muncă pe care o trăiește societatea actuală, mai ales prin intermediul marilor companii, nu este expresia unei lipse care periclitează viața, ci …

Gânduri de vară… (33)

Egoistul poate fi capabil şi de lucruri remarcabile, dar miza este întotdeauna interesul personal.   La o privire mai atentă vom descoperi că suferinţele noastre nevrotice au în centrul lor o atitudine egoistă şi un ego periclitat.   Egoistul nu se poate bucura cu adevărat, nu poate iubi şi nu poate fi recunoscător pentru că în inima lui nu este loc de afecte nobile.   Egoistului îi este foarte greu să îşi dea seama că şi ceilalţi au necesităţi îndreptăţite. Doar nevoile lui contează şi asta îl face teribil de singur, iar în ultimă instanţă ajunge la disperare.   Iertarea …

Gânduri de vară… (27)

Un critic, indiferent de domeniu, care nu are bunătate, este mai aproape de condiţia unei hiene de cât de aceea de om. Prin urmare, lucrarea lui este sterilă şi nefolositoare, şi îi reflectă neputinţa.   Orice cugetare care nu conţine adevărurile revelate este, în ultimă instanţă, fără mare valoare. Adevărata filosofie este filosofia Duhului.   Conştiinţa este cu adevărat liberă doar atunci când reflectă Cuvântul Adevărului, altfel vorbim de rătăciri mai mult sau mai puţin pătimaşe ale unui ego care doreşte întâietate.   Cugetarea omenească rămâne la poarta adevărurilor perene. Doar în măsura în care se face purtătoarea acestora, ea transcende …

Gânduri de vară… (26)

Bunătatea este o unealtă de mare impact in viaţă. Sfinţii au reuşit să convertească chiar şi criminali, doar prin bunătate.   Fără bunătate şi disponibilitatea de a ierta, omul rămâne prins într-un infern de suferinţă şi disperare.   Asumarea riscului şi a muncii fără preget sunt pârghiile indispensabile ale unui antreprenor de succes.   În psihoterapie comunici sincer cu celălalt, pentru a te găsi pe tine însuţi. În afara relaţiei, omul rămâne captivul propriilor conflicte, fără posibilitatea de a crea ordine şi coerenţă.   O minte sănătoasă este expresia congruenţei dintre faptele noastre şi glasul conştiinţei.   Fără convingeri întemeiate …

Gânduri de vară… (25)

Cel care lucrează în adevăr are liman în pace şi bucurie.   Adevărul ne ajută să progresăm, pe când minciuna ne surpă orice lucrare.   Orice bine se întemeiază pe adevăr.   Să căutăm adevărul pentru că el este temelia oricărei realizări durabile.   Fără repere viabile, omul îşi pierde timpul fără rost, nu îşi construieşte scopuri viabile şi în ultimă instanţă, ratează ţinta.   A cunoaşte caracterul şi temperamentul oamenilor este o competenţă necesară atunci când avem nevoie să formăm o echipă.   Măsura cugetelor noastre o găsim în faptele bune pe care le săvârşim.   Integrarea umbrelor este, …

Gânduri de vară… (24)

Deşi este peren, adevărul aşteaptă uneori formele şi momentele cele mai potrivite pentru a se manifesta: în ştiinţă, în artă, în viaţa socială.   Viaţa cotidiană şi evenimentele acesteia au în ele un adevăr. Să ne deprindem să-l scoatem la lumină.   Omul de caracter nu se lasă constrâns de împrejurări, ci îşi asumă să fie el însuşi în orice situaţie. Măsura deplină o dă mucenicul, care renunţă la viaţă pentru credinţa în Adevăr.   În cărţile bune se află leacul pentru ignoranţa noastră. Totuşi, schimbarea vieţii depinde în mod fundamental de acţiune, pentru că după faptele lor îi veţi …

O minte întemeiată pe Adevăr

Mintea noastră este de multe ori un adevărat iarmaroc de gânduri, iar în hărmălaia generală unele dintre ele reușesc să se facă mai auzite decât altele. Acestea sunt cele pe care ajungem într-un final să le considerăm adevărate şi astfel, ele preiau controlul asupra comportamentelor noastre. Dar nu întotdeauna ceea ce facem este şi spre binele nostru, dimpotrivă uneori ne sabotăm în moduri incredibile. Această situaţie ne arată că de fapt am plecat de la o premiză iraţională şi distorsionată. Ceea ce avem de făcut este să luăm distanță faţă de această hărmălaie de gânduri şi să le testăm validitatea …

Gânduri pentru înnoirea vieţii (104)

…aşa să umblăm şi noi întru înnoirea vieţii. Romani 6:4 Suntem creația unui Tată care ne-a zidit după propriul său Chip, prin urmare noi înșine avem o vocație creatoare. Modelăm această lume din jurul nostru, dar ne conturăm şi propria lume interioară prin gândurile şi deciziile pe care le luăm. Creatorul ne lasă libertatea să acţionăm şi să facem alegeri aşa cum credem de cuviinţă, dar nu întotdeauna acestea sunt congruente cu nevoile noastre profunde şi astfel rezultatul poate să fie o nemulţumire constantă faţă de viaţă. De aceea este necesar să ne reconfigurăm astfel încât lumea noastră personală să …

Gânduri pentru înnoirea vieţii (103)

…aşa să umblăm şi noi întru înnoirea vieţii. Romani 6:4 Universul nostru lăuntric de gândire se întemeiază pe ceea ce investim cu valoare de adevăr. Plecând de la această stare trecem la acţiune şi înfăptuim o mulţime de lucruri. Rezultatele sunt uneori dezirabile dar alteori sunt adevărate catastrofe. Poate să conducă adevărul la fapte rele sau chiar la dezastru? Nu este adevărul temeiul binelui? Bineînţeles, că da. De aceea este necesar să punem în discuţie unele “adevăruri” care ne-au ghidat, având în vedere implicațiile lor nefaste.   Puterea care ne-a plămădit ridicându-ne din neființă şi aducându-ne la viaţă pentru eternitate …

Gânduri pentru înnoirea vieţii (96)

…aşa să umblăm şi noi întru înnoirea vieţii. Romani 6:4 Actorul principal al existenţei noastre suntem chiar noi. Felul în care înţelegem să ne jucăm partitura este esenţial pentru succesul nostru. Personajele care ne formează anturajul ne vor răspunde pe măsura felului în care înţelegem să ne interpretăm rolul, în esenţa vor fi oglinda noastră. Dacă vom arăta încredere şi ceilalţi ne vor arăta încredre. Dacă ne vom accepta, ne vor accepta şi ei la rândul lor. Iar dacă vom învăţa să ne iubim cu adevărat, cel mai probabil, vom fi priviţi cu simpatie. Convingerile noastre stau la baza acestui …

Gânduri pentru înnoirea vieţii (95)

…aşa să umblăm şi noi întru înnoirea vieţii. Romani 6:4 Sunt ok aşa cum sunt, Dumnezeu m-a creat desăvârşit. Iată o premisă de la care putem pleca pentru a dobândi o viaţă bună. Suntem chemaţi la desăvârşire de însuşi Dumnezeu Cuvântul, pentru că aceasta este esenţa şi vocaţia noastră. Însă de cele mai multe ori, ne percepem ca fiind insuficienţi şi astfel intrăm într-un joc al lipsei şi compensărilor care ne menţine în conflict atât cu noi, cât şi cu ceilalţi. Pentru a ne întoarce la desăvârşirea noastră fundamentală avem nevoie să punem gândul cel bun în tot ceea ce …

Gânduri pentru înnoirea vieţii (93)

…aşa să umblăm şi noi întru înnoirea vieţii. Romani 6:4 În ultimă instanţă, cea mai mare dreptate este cea care merge dincolo de pedeapsă şi oferă posibilitatea recuperării. În felul acesta, dreptatea se transformă în iubire şi astfel aduce vindecare pentru toţi. “A iubi” şi “a ierta” exprimă, de fapt, cuvântul Mântuitorului: Iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi (…), iubeşte-ţi duşmanii şi Să ierţi de 70 de ori câte 7. Astfel, singura care rămâne este iubirea, iar iubirea la acoperă şi le conţine pe toate: Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare; dragostea nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se trufeşte. …

Îndrăzneşte să simţi

Eseu despre emoţii, nevoile psihologice şi dezvoltarea personală Într-un anumit sens cred că durerea este sentimentul nostru cel mai adânc. Astfel, când omul este pregătit să se elibereze de durere se poate elibera şi de frică, şi de sentimentul acela penibil că a fost victima unei nedreptăţi: de ce eu, de ce mie, am trăit o nedreptate înfiorătoare… am să mă răzbun. În felul acesta avem şi experienţa furiei, dacă ne percepem durerea ca fiind o nedreptate şi o umilinţă. Perspectiva de a trăi din nou umilinţa mă poate înspăimânta sau mă poate înfuria sau pot să pun în funcţiune …

Gânduri pentru înnoirea vieţii (76)

…aşa să umblăm şi noi întru înnoirea vieţii. Romani 6:4 Relațiile sunt și locul dramelor noastre, locul în care am cunoscut suferința și ne-am pierdut încrederea. Astfel apropierea dintre noi a devenit dificilă, aproape imposibilă.Paradoxul este că în relații omul a trăit respingerea și neînțelegerea, dar tot aici este și șansa recuperării, a vindecării și a împlinirii. Într-o asemenea condiție mă pot deschide cu adevărat doar atunci când accept că încrederea poate fi trădată, că pot fi oricând rănit. Nu avem garanții, dar ne rămâne șansa unei întâlniri autentice și profunde pentru care merită să ne asumăm riscul. În fond, nu …

Gânduri pentru înnoirea vieţii (75)

…aşa să umblăm şi noi întru înnoirea vieţii. Romani 6:4 Convingere care nu are în vedere binele, sensul binelui este evident o convingere greșită. Ființa umană nu a fost creată pentru a se rata, ci pentru a se împlini. Este important să cultivăm atitudini congruente cu sensul profund al vieții, cu menirea pe care o avem de a ne împlini vocația existențială. Omul este însă liber să aleagă.   Deprinderea de a gândi constructiv se obține prin exercițiu, care nu este confortabil, dar este benefic. Consolidează emoțiile pozitive și, prin urmare, starea de bine. Când mintea și inima sunt luminate de …

Gânduri pentru înnoirea vieţii (70)

…aşa să umblăm şi noi întru înnoirea vieţii. Romani 6:4 Sănătatea nu este doar absența bolii, ci stare de bine. Omul se definește și se împlinește cu acest reper, binele: bine, bun, binevoitor, bunătate, bunăstare, bună ziua, bună să-ți fie inima, drum bun, bine v-am găsit, vă las cu bine, bine plăcut, bine gândit, om bun, fapte bune….   Binele, calitatea de a fi bun a omului, nu se definește în sine, ci prin excelență relațional, în raport cu ceva, cu cineva, cu Celălalt – Creator și creatură – cu Dumnezeu, cu semenii, cu natura, cu mediul înconjurător în general. …

Încrederea fundamentală în bine

Transcrieri din conferinţa ‘Personalitatea – lumini și umbre’ Despre ce e vorba!? Este vorba despre încrederea fundamentală în bine. Este vorba de acea încredere în faptul că eşti protejat. Este vorba despre acea încredere în faptul că Dumnezeu este prezent în viaţa ta. Este vorba pur şi simplu de a accede la Real. Eu aud oameni din Biserică, probabil mulţi dintre voi mergeţi la biserică, care au un discurs absolut paralel.Ei sunt de 20 de ani în Biserică, dar tot ceea ce spuncând sunt nervoşi şi nu numai, când îşi deapănă aşa filozofia de viaţă, vezi că, de fapt, n-are nicio …

Să cultivăm încrederea fundamentală în bine

Existența răului nu exclude posibilitatea de a recunoaște, de a alege și de a trăi binele. Liber arbitru înseamnă posibilitatrea de alege. Când răspunsul pe care îl dau vieții este o construcție a egoului, încrederea pe care o experimentez mă pune în opoziție cu celălalt iar asta mă conduce către separație și izolare. Nesiguranța se menține și astfel apar frica și tensiunea. Suntem în logica unui eu condiționat conflictual care ne împiedică să intrăm în contact cu ființa noastră profundă, acolo unde putem cunoaște sentimentul libertății. Într-o asemenea situație rămânem în atitudini de evitare, iar frica poate țâșni oricând. La …

Credința fundamentală în bine

În lumea asta necazuri veți avea. Dar îndrăzniți, Eu am biruit lumea. Ioan 16, 33 Existența răului nu exclude posibilitatea de a recunoaște și de a alege binele. Liber-arbitru înseamnă posibilitatea de a alege. Indiferent de realitate sunt liber să aleg răspunsul. Credința fundamentală în bine, în sensul bun al devenirii lucrurilor aduce lumină în necunoscut, iar incertitudinea care însoțește experiența noului devine tolerabilă și chiar incitantă. O convingere care nu are în vedere binele, sensul binelui este evident o convingere greșită. Ființa umană nu a fost creată pentru a se rata, ci pentru a se împlini. Este important să cultivăm …