Stare de flux (9)

Cel care lucrează în adevăr are liman în pace şi bucurie.   Adevărul ne ajută să progresăm, pe când minciuna ne surpă orice lucrare.   Orice bine se întemeiază pe adevăr.   Să căutăm adevărul pentru că el este temelia oricărei realizări durabile.   Fără repere viabile, omul îşi pierde timpul fără rost, nu îşi construieşte scopuri viabile şi în ultimă instanţă, ratează ţinta.   A cunoaşte caracterul şi temperamentul oamenilor este o competenţă necesară atunci când avem nevoie să formăm o echipă.   Măsura cugetelor noastre o găsim în faptele bune pe care le săvârşim.   Integrarea umbrelor este, …

Gânduri de vară… (7)

Dacă oamenii îşi pot schimba o convingere limitativă la orice vârstă, atunci şi înnoirea vieţii este posibilă la orice vârstă.   Atunci cand investim cu valoare de adevăr convingeri negative, ne sabotăm viaţa şi ne împiedicăm să avem o stare de bine.   Curajul de a ne pune în discuţie vechile convingeri, este începutul înnoirii vieţii.   A ne accepta pe noi înşine cu toate ale noastre este temeiul unei vieţi libere.   Renunţarea la vechile convingeri limitative este condiţia necesară pentru înnoirea minţii.   Ca să pot să-mi exprim iubirea în relaţie cu ceilalţi, mai întâi trebuie să-mi accept …