Procesul Înnoirii Vieții (4) – Integrarea umbrei. Eneagrama.

Procesul integrării umbrei. Un itinerar spre unitatea ființei Procesul acceptării și integrării umbrei este un demers esențial în dezvoltarea persoanală și înnoirea vieții în sensul cel mai larg. Acest proces ne permite să devenim întregi, să ne regăsim completitudinea și pacea în relația cu noi și cu ceilalți. Pentru acest lucru avem nevoi de un eu „disponibil” și de un cadru adecvat, securizant care să ne permită un travaliu sistematic și „în cunoștință de cauză”. Procesul are în vedere: • Ce este umbra. Accepțiuni • Procesul constituirii umbrei. Cum se constituie și cum se manifestă fenomenul umbrei. • Procesul integrării umbrei. …

Procesul Înnoirii Vieții (3) – Planul psihologic. Eul și funcțiile personalității

Modelul celor doua Euri EUL CONDIȚIONAT CONFLICTUAL ȘI EUL LIBER CONGRUENT Avem în vedere două moduri fundamentale de exprimare ale Eului. Numim aceste moduri de exprimare Eul Condiționat Conflictual și Eul Liber Congruent. La nivelul ECC persoana traiește o stare de conflict, de incongruență între nevoile, credințele și comportamentele sale. La nivelul ELC persoana trăiește o stare de acord și de congruență între nevoile, credințele și comportamentele sale. DE LA EUL CONDIŢIONAT CONFLICTUAL LA EUL LIBER CONGRUENT Modelul celor două euri subliniază și sensul de evoluție al persoanei. O lucrare esențială este aceea de a crea condiții de exprimare în …

Procesul Înnoirii Vieții (2) -Diagrama umanului, o hartă a condiţiei umane

Diagrama umanului reprezintă o hartă compactă a condiției umane, care permite orientarea clară, rapidă și coerentă în realitatea (teritoriul) complexă și concretă a persoanei. Diagrama conține următoarele componente/planuri: Planul fizic Planul psihologic Planul relațional Planul spiritual Planul psihologic conține două componete principale: Eul și Funcțiile personalității (F1, F2, F3, F4). Dinamica acestor componente, ponderea și raporturile dintre ele, dar și raportul cu lumea, cu exteriorul, congruent și echilibrat pe de o parte, dar și conflictual și incongruent pe de altă parte, conturează profilul global al persoanei: congruent, sinergic, unitar, sau dimpotrivă incongruent, disociat, conflictual. Diagrama ne sugerează ideea fundamentală de …