Gânduri pentru înnoirea vieții – fragment I

Ganduri pentru innoirea vietii - pozaO convingere care mă împiedică să mă adaptez la realitate și să-mi împlinesc potențialul este în mod evident limitativă sau chiar greșită. Convingerile îmi delimitează registrul funcțional, iar viața se derulează în limitele percepțiilor pe care acele convingeri le generează. Cum ne sunt gândurile, așa ne este și viața.

***

Dorința de a mă vindeca și de a-mi schimba viața în bine nu reprezintă aproape nimic dacă nu am determinarea să-mi schimb convingerile, să-mi prelucrez suferința și să-mi modelez comportamente congruente cu nevoile mele profunde.

***

Pentru ca modul în care gândesc acum să devină discutabil și chiar de neacceptat este esențial să am acces la un mod de gândire alternativ. Actuala mea reprezentare despre viață va fi pusă în discuție doar atunci când voi putea lua distanță față de ea, sesizându-i astfel precaritatea, lipsa de orizont existențial și consecințele sale ultime. Pentru asta am nevoie de un Interlocutor. Fără Celălalt schimbarea nu este posibilă.

***

Gândurile, cuvintele și acțiunile noastre sunt cele care ne creează experiența. Când aceasta este în armonie cu natura noastră profundă, cu nevoile și menirea noastră, atunci viața se împlinește și ne simțim în acord cu noi înșine, cu lumea și cu Dumnezeu.

***

Calitatea vieții este dată de calitatea trăirii noastre. Calitatea trăirii este expresia gândurilor, cuvintelor și acțiunilor noastre: gândul cel bun, cuvântul cel bun, fapta cea bună.

***

Pentru a-mi satisface într-un mod autentic, viabil o nevoie îndreptățită este necesară și o atitudine pe măsură. De aceea este esențial să intrăm într-un proces de conștientizare a vechilor convingeri, a tiparelor de gândire și să realizăm efectiv o restructurare în toate planurile ființei noastre: cognitiv, emoțional, comportamental și spiritual.

***

Orice gând contrar sensului bun, orice temere, durere, primește-le, ascultă-le mesajul și lasă-le să plece și adu-ți aminte că Viața are grijă de tine, că Dumnezeu este prezent.
Să nu încercăm să controlăm viitorul prin gânduri, să controlăm mai degrabă gândurile în prezent. Iată o soluție viabilă pentru angoasele noastre cotidiene.

***

Fiecare dintre noi este într-un anumit sens actor într-un film care are la bază un scenariu pe care îl rezumă credințele noastre inconștiente. Trăirile, gândurile, cuvintele și faptele noastre ne dau măsura vieții. O inimă bună, gândul cel bun, cuvântul bun, fapta cea bună, o viață bună, iată adevărata măsură a vieții.

***

Am dezvoltat enorm posibilitățile de comunicare, dar am diminuat pe măsură apropierea dintre noi. Prețul dezvoltării comunicării prin intermediul tehnologiei informatice este singurătatea. Comunicăm, dar nu ne mai întâlnim. Relaționăm, dar nu mai cunoaștem intimitatea.

***

Faptul esențial de a mă deschide către celălalt nu mă face să uit că am un Eu. Faptul de a avea un Eu nu mă face să mă iluzionez că aș putea fi autosuficient. Celălalt, Tu, rămâne la fel de important pentru mine. Dinamica Eu-Tu este esențială pentru viață. Ne vindecăm în intersubiectivitate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *