Procesul Înnoirii Vieții (1) – Un program integrativ și un model original de coaching și dezvoltare personală

Realitatea este una singură. Modelele despre realitate pot fi însă diverse. Așa cum oamenii au creat hărți pentru teritoriu, astfel încât să se poată deplasa în cunoștință de cauză, tot așa au apărut hărți ale teritoriului uman, ale teritoriului psihic și sufletesc. Astfel, pe baza unor observații diverse, ale aceleiași realități au apărut o serie de modele care și-au propus să realizeze o lectură adecvată a umanului.

Dar o hartă nu poate fi cu adevărat viabilă decât dacă „reproduce” corect realitatea.

În măsura în care observațiile au fost juste, acestea au condus la apariția unor modele care prezintă în mod inevitabil asemănări.

Chiar dacă au plecat de la criterii diferite, între aceste hărți există complementarități și echivalențe conceptuale. Astfel, fără să fi avut această intenție, autorii s-au susținut într-un proces de validare reciprocă.

Plecând de la o serie de observații personale și studiind atent o diversitate de perspective, am identificat existența unor condiții universale pe care le-am integrat într-un model intitulat „Procesul Înnoirii Vieții” și de asemeni într-o diagramă a umanului.

Această diagramă este o hartă a teritoriului uman, o hartă unitară care integrează aspectele definitorii ale ființei umane.

Am folosit o serie de concepte proprii pentru a denumi aceste aspecte astfel încât să poată fi recunoscute și semnificate, așa cum hărțile în general conțin denumiri ale localităților și formelor de relief ale teritoriului fizic.

Așa cum Pământul este rotund, sferic – această formă simbolizând intregul, perfecțiunea, plenitudinea – tot astfel am ales să reprezint și modelul pe care îl propun – diagrama umanului – încât să simbolizeze deplinătatea, integritatea și potențialul de desăvârșire ale ființei umane.

Modelul reprezintă un ansamblu conceptual care permite atât o viziune generală, intuitivă cât și o abordare secvențială în „decupaje” și module distincte, abordabile de sine stătător și la diverse nivele de integrare.

De asemeni, acest model poate „găzdui” o diversitate de abordări teoretice și practice într-un mod congruent cu ansamblul, evidențiindu-și astfel dimensiunea integrativă.

Altfel spus, ne permite raportarea explicită la diverse teorii și modele consacrate și care au făcut „istorie” în ceea ce privește cunoașterea omului.

Prin urmare, putem spune că acest model conține într-un mod original și unitar potențialul unei diversități de abordări, atât în plan teoretic cât și practic.

Pe baza acestui model am elaborat un program formativ care poate fi realizat într-o serie de module distincte.

Fiecare modul combină elemente originale, inedite cu informații consacrate dar prezentate în modele inovative, unitare, de sine stătătoare.

Ce este procesul Înnoirii Vieții?

Procesul înnoirii vieții se constituie într-un program și în același timp oferă un model original al umanului cu aplicații multiple:

 

  • dezvoltare personală
  • coaching
  • terapie
  • pedagogie
  • organizație
  • comunicare

 

 

Acest model oferă o perspectivă integrativă considerând ființa umană ca un ansamblu bio-psiho-socio-spiritual.

Procesul înnoirii vieții se bazează pe un corpus de concepte, modele (scheme, diagrame) și tehnici originale, dar include de asemeni informații îndeobște recunoscute într-o sinteză unică. Astfel, în cadrul acestei abordări, își găsesc locul instrumente și practici diverse, dar într-o expresie specifică ansamblului acestui model.

Modelul oferă deasemeni un spațiu generos pentru realizarea unei diversități de echivalențe conceptuale permițând astfel o serie de validări reciproce.

Procesul are în vedere omul reunificat în toate dimensiunile sale, omul congruent, integral:

 

  • corporal
  • psihologic
  • relațional
  • duhovnicesc

 

Pe scurt, modelul este o hartă a ființei umane, care ne permite să ne poziționăm în teritoriu, să identificăm problema și să stabilim direcția în care ne mișcăm (ce avem de făcut) pentru a o depăși și pentru a repune persoana pe o traiectorie evolutivă.

Modelul clasifică, ordonează, descrie, definește, propunând astfel o dimensiune conceptuală și teoretică, dar în același timp operaționalizează și aplică propunând de asemeni prin intermediul unui program complex – metode, tehnici, procese – și o dimensiune practică-ameliorativă și rezolutivă.

Procesul înnoirii vieții este un demers practic care vizează o înnoire a vieții în toate planurile acesteia și în final starea de bine și fericirea, mizele fundamentale ale ființei umane.

Va urma…

Seminarul “Comunicare şi dezvoltare personală”, București, din 14 ianuarie
Seminarul “Procesul Înnoirii Minții”, București, 19 și 26 ianuarie
Ateliere de dezvoltare personală
Coaching individual
Cărţile pot fi comandate la tel. 0722.716.075 (apel sau mesaj)

Ganduri pentru innoirea vietii - poza

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *