Procesul Înnoirii Vieții (2) -Diagrama umanului, o hartă a condiţiei umane

Diagrama umanului reprezintă o hartă compactă a condiției umane, care permite orientarea clară, rapidă și coerentă în realitatea (teritoriul) complexă și concretă a persoanei.

Diagrama conține următoarele componente/planuri:

Planul fizic
Planul psihologic
Planul relațional
Planul spiritual

Planul psihologic conține două componete principale: Eul și Funcțiile personalității (F1, F2, F3, F4).


Dinamica acestor componente, ponderea și raporturile dintre ele, dar și raportul cu lumea, cu exteriorul, congruent și echilibrat pe de o parte, dar și conflictual și incongruent pe de altă parte, conturează profilul global al persoanei: congruent, sinergic, unitar, sau dimpotrivă incongruent, disociat, conflictual.

Diagrama ne sugerează ideea fundamentală de a crea un echilibru între aceste componente pentru a obține o bună funcționare de ansamblu și pentru a putea urma un proces evolutiv de dezvoltare persoanală, pentru a accede astfel la starea de bine, fericire, plenitudine.

Prin opoziție, perturbarea acestor echilibre dinamice conduce la apariția unor disfuncții, frustrări, blocaje, care pun persoana într-o condiție de suferință și neîmplinire.

Demersul nostru are în vedere promovarea acelor procese care susțin echilibrul, dezvoltarea și împlinirea persoanei cu ajutorul unor concepte, metode, tehnici și procedee inovative, într-un context de acompaniere (coaching), dar și de antrenament personal, individualizat.

Planul fizic: Corp, Creier
CORP: FIINȚA UMANĂ ÎNTRE VISCERAL ȘI ACȚIONAL
CREIERUL – O NOUĂ PERSPECTIVĂ: NEUROGENEZă ȘI NEUROPLASTICITATE

Planul fizic are în vedere elaborarea unor răspunsuri adecvate în raport cu nevoile biologice astfel încât să ofere confort fiziologic/ stare de bine și să promoveze sănătatea: nutriție, mișcare, odihnă, mediu sănătos (ecosistem), ambianță (mediu personal).

De asemeni avem în vedere corpul și în sensul de mediator/ suport al dezvoltării și vindecării psihologice și spirituale, cât și în planul comportamental/acțional (deprinderi, obiceiuri). Luăm în considerare și diversele sale funcții: respirație, postură, mișcare, destindere, voce, senzație.

Corpul este locul unor procese care vizează eliberarea de unele tipare negative, pătimașe și care mențin persoana într-un registru personal compulsiv blocându-i astfel posibilitățile de evoluție.

De aceea travaliul corporal va avea în vedere congruența cu nevoile îndreptățite, dar și dimensiunea valorică a planului spiritual (sensul mișcărilor funcționale ale corpului) vizând în ultimă instanță congruența deplină a umanului, integrarea deplină și raportarea la Sens.

Luăm de asemeni în considerare creierul și potențialul acestuia de a contribui la înnoire și vindecare prin intermediul celor două mari calități ale sale și anume: neuroplasticitatea și neurogeneza.

Va urma…

Seminarul “Comunicare şi dezvoltare personală”, București, din 14 ianuarie
Seminarul “Procesul Înnoirii Minții”, București, 19 și 26 ianuarie
Ateliere de dezvoltare personală
Coaching individual
Cărţile pot fi comandate la tel. 0722.716.075 (apel sau mesaj)

Ganduri pentru innoirea vietii - poza

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *