Modelul celor patru exigențe esențiale ale vieții. Funcțiile personalității (Procesul Înnoirii Vieții – 6)

Cu ajutorul acestui model vom înțelege trei lucruri fundamentale:

1. Ființa umană se mișcă între patru cerințe fundamentale;
2. Pentru a răspunde acestor cerințe are de înfruntat patru angoase fundamentale;
3. În funcție de dinamica existentă între aceste patru exigențe ale vieții și angoasele fundamentale rezultă patru profile funcționale.

Vorbim despre:

• patru exigențe
• patru angoase
• patru profile fundamentale

Toate acestea sunt dimensiuni universale care se regăsesc în proporții diferite în fiecare dintre noi.
Profilul nostru personal este un decupaj care conține toate aceste dimensiuni în proporții diferite.
În funcție de profilul personal vom înțelege care sunt implicațiile la nivelul vieții personale:

• Vom înțelege de ce funcționăm așa cum funcționăm;
• De asemeni vom înțelege care sunt direcțiile logice pe care trebuie să le urmăm pentru a ne dezvolta.

Orice pas înainte, orice dezvoltare în viața noastră presupune să prelucrăm o anumită cantitate de angoasă să înfruntăm o anumită doză de disconfort.
Angoasa ne trimite către un spațiu de vulnerabilitate, de sensibilitate care implică teama. Dar acolo se află și un potențial funcțional enorm care ne permite evoluția, vindecarea, ieșirea dintr-un spațiu limitativ și accesul la experiențe complete, accesul la plenitudine funcțională.

Modelul celor patru funcții ale personalității

Funcțiile personalității reprezintă centrul modelului și fundamentul aplicațiilor practice. Aceste funcții se constituie într-un ansamblu funcțional care formează profilul funcțional al persoanei.
Aplicațiile decurg din exprimarea concretă, operațională a acestor funcții.
Persoana poate să activeze un anumit registru funcțional când situația solicită o adaptare funcțională corespunzătoare. Un anumit registru funcțional se poate activa prin decizie conștientă, dar și automat, reflex, în funcție de particularitățile profilului funcțional al persoanei fără ca această activare să fie neapărat oportună.
Prin intermediul lor ne raportăm funcțional la lume, funcțiile persoanalității fiind acele puteri sufletești care ne permit să funcționăm în lume.
Prin intermediul lor receptăm, prelucrăm și integrăm „lumea“ și tot prin intermediul lor ne lasăm, la rândul nostru, amprenta în această lume.

Elemente definitorii ale celor patru funcții

Persoanele la care domină F1 sunt logice și analitice, interesate de rezolvarea problemelor, plecând de la date factuale, conforme cu realitatea. Spirite fundamental raționale, critice, au excelente capacități argumentative, valorizând coerența și claritatea.

Persoanele la care domină F2 sunt ancorate în realitate, practice, cetrate asupra prezentului și interesate de realizarea concretă a lucrurilor în moduri organizate și fiabile. Spirite conservatoare, privilegiază tradiția, manifestând spirit de continuitate și „rezistență”. Controlate și prudente, privesc toate aspectele unei situații.

Persoanele la care domină F3 sunt empatice și altruiste, privilegiind contactele umane și fiind atente la nevoile și doleanțele semenilor. Spirite umaniste, preocupate de realizarea unei lumi mai bune, calde și amabile, știu să scoată în evidență calitățile și potențialul celorlalți fiind astfel excelenți motivatori.

Persoanele la care domină F4 sunt creative și originale, atrase de ceea ce este nou și orientate spre viitor. Spirite idealiste și independente, au excelente capacități de conceptualizare și vizualizare. Deschise, cu spirit de inițiativă și capabile de risc, sunt permanent atrase de potențialitățile neexplorate ale vieții.

Va urma…

Seminarul “Comunicare şi dezvoltare personală”, București, din 14 ianuarie
Seminarul “Procesul Înnoirii Minții”, București, 19 și 26 ianuarie
Ateliere de dezvoltare personală
Coaching individual
Cărţile pot fi comandate la tel. 0722.716.075 (apel sau mesaj)

Ganduri pentru innoirea vietii - poza

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *