Procesul înnoirii minții: Ceilalți mă vor părăsi dacă nu le fac pe plac (Atelier PIM)

Iată un exemplu concret, practic pri­vind aplicarea Procesului înnoirii minții.

Persoana și-a identificat următoarea convingere: Ceilalți mă vor părăsi dacă nu le fac pe plac.

Î: Care au fost consecințele acestei convingeri în viața ta?

R: Am făcut ce au considerat ceilalți, ce au vrut ceilalți și mi-am ignorat pro­priile nevoi.

Am amânat să fac lucrurile care erau importante pentru mine.

Am trăit într-o stare de frică și de dis­confort.

Î: A adus bine în viața ta această con­vingere? Susține ea binele și viața?

S-a dovedit congruentă această con­vingere cu nevoile tale?

De asemenea, este această convinge­re conformă cu realitatea? Ce probabili­tate ar exista să se întâmple acest lucru?

R: Răspunsul este nu la toate întrebă­rile, afirmația de mai sus, conform căreia Ceilalți mă vor părăsi… este falsă, este o convingere falsă.

Î: Cum ai putea să formulezi o afirma­ție respectiv o convingere nouă în replică la cea de mai sus, care să fie mai adapta­tivă și care să permită o satisfacere mai adecvată a nevoilor tale?

Noua convingere:Dacă îmi satisfac propriile nevoi, ceilalți nu mă vor părăsi.

Î: Ce argumente poți să aduci în favoa­rea acestei afirmații? Cum poți să susții această nouă convingere și ce implicații ar avea ea în viața ta?

R: Au fost situații foarte clare în care eu mi-am satisfăcut nevoile sau dorințele și nu doar că nu am fost părăsită, dar am fost chiar susținută.

A fost o situație în care am refuzat să-l ajut pe fratele meu și a fost mai bine.

A fost o situație în care am refuzat să fac pe placul părinților și mi-am ascultat propria dorință de a veni la facultate în București. Ei, până la urmă, au acceptat și chiar au ales să mă susțină.

A fost o situație în care am refuzat să prelungesc șederea unei prietene la mine acasă și a fost bine pentru toată lumea.

Î: OK, având în vedere această serie de argumente privind afirmația Dacă îmi satisfac propriile nevoi, ceilalți nu mă vor părăsi, în ce măsură crezi în ea, în ce mă­sură este ea o nouă convingere?

R: În jur de 70%.

Î: De ce doar atât?

Convingere: R: Mă gândesc că totuși nu este OK să-ți satisfaci nevoile.

Iată o a doua convingere, o convingere asociată cu prima, conform căreia ceilalți te vor părăsi dacă îți satisfaci nevoile.

Î: Care ar fi consecințele acestei con­vingeri?
R: Faptul de a nu-mi satisface nevoile conduce la moarte.

Faptul de a nu-mi satisface nevoile conduce la nefericire, la neîmplinire, nu mă dezvolt personal.

Î: OK, având în vedere criteriile de va­lidare pe care le utilizăm, cum este aceas­tă convingere?

R: Această convingere este irațională, este falsă 100%.

Î: Cum ai putea să formulezi o convin­gere adaptativă, rațională?

Noua convingere:Este în regulă să-mi satisfac propri­ile nevoi!

Î: Ce argumente poți să aduci în favoa­rea acestei afirmații?

R: Faptul de a-mi satisface o nevoie mă face să mă simt împlinită, fericită, îmi permite să mă cunosc și să mă dezvolt, să am acces la o stare de bine și să fiu congruentă.

Î: Cât crezi în această afirmație?

R: O consider 100% adevărată.

Î: Să ne întoarcem acum la afirmația anterioară. Dacă îmi satisfac propriile nevoi, ceilalți nu mă vor părăsi. Acum, după prelucrarea celei de-a doua convin­geri iraționale, ce valoare de adevăr îi acorzi?
R: …95%.

Î: De la 70% la 95%?

R: Da.

OK, în acest proces am restructurat două convingeri iraționale pe care le-am invalidat, înlocuindu-le cu două noi con­vingeri raționale și adaptative. Am trecut de la: Ceilalți mă vor părăsi dacă nu le fac pe plac și Nu este OK să-ți satisfaci nevoile la: Dacă eu îmi satisfac propriile nevoi, ceilalți nu mă vor părăsi și Este în regulă să-mi satisfac propriile nevoi.

Seminarul “Procesul Înnoirii Minții”, București, 14 și 21 martie

Seminarul “Procesul Înnoirii Vieţii”

Ateliere de dezvoltare personală

Coaching individual

Cărţile pot fi comandate la tel. 0722.716.075 (apel sau mesaj)

Ganduri pentru innoirea vietii - poza

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *