Prelucrarea convingerii “Nu am dreptul să am o familie” (Atelier PIM)

Convingere: Nu am dreptul să am o familie.

Întrebare: Care au fost consecințele acestei convingeri în viața ta?

Răspuns: Mi-am blocat latura afectivă

Am căzut în patima desfrânării

Mi-am blocat exprimarea autentică a emoțiilor

Am suprainvestit latura profesională

Î: Raportându-ne la cele patru între­bări fundamentale și anume: Este aceas­ta o convingere conformă cu realitatea, susține binele și viața, este congruentă cu nevoile îndreptățite, este în acord cu dimensiunea spirituală? Cum consideri acum această credință?

R: Este o credință falsă, mi-a adus mult rău.

Î: Cum ai putea să formulezi o afirma­ție mai adaptativă, mai realistă în acest context?

 

Noua convingere

R: Am dreptul să am o familie și vreau să am o familie.

Î: Ce simți când spui asta?

R: Îmi este frică, mă simt tensionată.

Î: De ce crezi că a apărut frica?

 

Convingeri

R: Mă gândesc că:

Nu pot fi o mamă bună.

Nu pot accepta un om așa cum este.

Nu aș putea da copilului meu liberta­tea să-și urmeze vocația.

Mă gândesc că îmi va fi greu să renunț la confortul meu pentru a mă dedica unei familii.

Î: Care ar fi consecințele acestei con­vingeri în viața ta?

R: Îmi garantează singurătatea

Viața mea devine lipsită de sens

Îmi irosesc darurile

Î: Să ne întoarcem la criteriile de va­lidare, și anume cele patru întrebări fun­damentale: este conformă cu realitate? susține binele și viața? este congruentă cu nevoile îndreptățite? este în acord cu dimensiunea spirituală?

R: Nu, prin urmare aceste afirmații sunt false, în mod evident destructive. Consecințele lor sunt în mod clar nega­tive.

Î: Cum am putea să formulăm niște afirmații mai adaptative, mai raționale?

Noi convingeri

R: Aș putea fi o mamă bună.

Pot să accept un om așa cum este

Îmi voi lăsa copilul să-și urmeze vo­cația
Îmi place să mă dedic celorlalți

Î: Privește acum la ce ai scris. Ce sim­ți? (persoana privește îndelung și resimte o emoție intensă)

R: Îmi dă o stare de bucurie, liniște, se­ninătate, capăt un sens. Da, simt bucurie.

Î: Ok, iată procesul emoțional pe care l-ai parcurs – de la frică și tensiune la bu­curie. Să ne întoarcem acum la afirmația de mai sus conform căreia ai dreptul și vrei să ai o familie. Cât crezi în această afirmație?

R: 95%.

Î: Iată o nouă convingere, o convinge­re însoțită de bucurie!

Seminarul “Procesul Înnoirii Minții”, București, 14 și 21 martie

Seminarul “Procesul Înnoirii Vieţii”,

Ateliere de dezvoltare personală

Coaching individual

Cărţile pot fi comandate la tel. 0722.716.075 (apel sau mesaj)

Ganduri pentru innoirea vietii - poza

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *