Gânduri de vară… (27)

  • Un critic, indiferent de domeniu, care nu are bunătate, este mai aproape de condiţia unei hiene de cât de aceea de om. Prin urmare, lucrarea lui este sterilă şi nefolositoare, şi îi reflectă neputinţa.

   

  • Orice cugetare care nu conţine adevărurile revelate este, în ultimă instanţă, fără mare valoare. Adevărata filosofie este filosofia Duhului.

   

  • Conştiinţa este cu adevărat liberă doar atunci când reflectă Cuvântul Adevărului, altfel vorbim de rătăciri mai mult sau mai puţin pătimaşe ale unui ego care doreşte întâietate.

   

  • Cugetarea omenească rămâne la poarta adevărurilor perene. Doar în măsura în care se face purtătoarea acestora, ea transcende limitările inerente ale umanului şi capătă astfel nobleţea Duhului.

   

  • Schimbarea condiţiei noastre lăuntrice este cel mai bun început pentru schimbarea lumii.

   

  • Vorbim despre importanţa schimbării acestei lumi, dar amânăm să ne angajăm într-o schimbare personală.

   

  • Avem nevoie de o decizie fermă pentru a începe un proces de schimbare cu noi înşine.

   

  • Pentru a dobândi un viitor mai bun este esential să luăm deciziile potrivite astăzi.

   

  • Sufletul nostru îşi doreşte pentru noi tot ce este mai bun. Să-i ascultăm chemarea şi să-i răspundem pe măsură.

   

  • A ne păstra speranţa într-un viitor mai bun ne poate motiva să facem astăzi schimbările necesare pentru ca el să devină realitate.

   

  • Avem nevoie de un sentiment solid de siguranţă pentru a ieşi din zona de confort şi a genera schimbări. Temeiul acestei siguranţe este încrederea fundamentală în bine.

   

  • Schimbările nu sunt de cele mai multe ori lineare. Au nevoie de timp, iar în acest proces putem cunoaşte şi abisul deznădejdii şi culmea entuziasmului, esenţialul este să continuăm până vom ieşi la liman.

Seminarul “Procesul Înnoirii Vieţii”, un program original de coaching şi dezvoltare personală, București, din 16 septembrie

Seminarul “Procesul Înnoirii Minții”

Ateliere de dezvoltare personală

Coaching individual

Cărţile pot fi comandate la tel. 0722.716.075 (apel sau mesaj)

Ganduri pentru innoirea vietii - poza

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *