Stare de flux (8)

• Activitatea este sursa oricărei dezvoltări, atât intelectuale cât și economice și sociale.

 
• Atunci când aflăm un adevăr important, viața noastră devine mai ordonată și căpăta mai multă coerență.
 

• În adevăr este temeiul oricărui progres și al oricărei vindecări.

 
• Uneori avem nevoie de stil pentru că adevărurile pe care le rostim să fie receptate, pentru că nu contează doar ce spunem ci și felul în care o facem.

 
• Indiferent cât de seducătoare au fost și încă mai sunt unele erezii – pentru că în fond hrănesc tot felul de patimi omenești – adevărul a ieșit întotdeauna la lumină și a izbândit.

 
• Când mintea noastră este stăpânită de adevăr, mulțimea gândurilor contradictorii se limpezește și căpăta coerență.

 
• Mintea noastră este stăpânită de multe ori de fantasme pătimașe, dar adevărul aduce cu sine ordine și limpezime. În felul acesta ne curățim și înnoim viața.

 
• Binele, adevărul și frumosul sunt un triptic de condiții care se potențează reciproc iar împreună susțin viața.
 

• Când adevărul se întemeiază pe judecata omenească este inevitabil relativ. Doar Adevărul revelat este absolut și etern.
 

• De multe ori nu ne ridicăm prin viața noastră la înălțimea Adevărului dar este esențial să-l mărturisim și să nu mințim pentru a rămâne, în pofida inevitabilelor noastre căderi, pe drumul Lui.
 

• Ceea ce este curat, nu are prea mare nevoie de găteală.

 
• Adevăratul bine personal nu poate fi decât expresia unei lucrări care folosește celorlalți.

   

 • Valorile perene se însoțesc întotdeauna cu adevărul.

 

 • În lumea aceasta, singurul lucru căruia ar trebui să-i permitem să ne stăpânească este adevărul.

 

 • Adevărul întâmpină de multe ori dificultăți pentru a ieși la lumină, dar până la urmă izbândește să se arate pe deplin.

 

 • Adevărul se împlinește în faptele noastre bune.

 

 • Într-ajutorarea este temelia unei vieți sociale funcționale și prospere.

 

 • Dacă nu sunt dispus să ajut și să ridic pe cel căzut, cu ce drept îl judec?

 

 • Ambițiosul privește totul prin lentila interesului personal și nu face loc în viața lui celorlalți decât ca unelte pentru folosul personal.

 

 • Să ne facem lucrarea la măsura zilei și să mulțumim este atitudinea care dă roade, atât în afara noastră, cât și în interior.

 

 • Toți vrem să fim fericiți, dar mulți uităm să fim buni, cum să fii fericit dacă nu ești bun?

 

 • Talentul poate să farmece și să impresioneze, dar caracterul este cel care oferă încredere și considerație.

 

 • Arta ar trebui să fie o proiecție a frumuseții lăuntrice, care se împărtășește pe sine și se dăruiește întregii lumi.

 

 • Adevărata artă este o expresie a vieții. Punctul de pornire este adâncul cel tainic al ființei și tot acesta este destinatarul.

 

 • Deşi este peren, adevărul aşteaptă uneori formele şi momentele cele mai potrivite pentru a se manifesta: în ştiinţă, în artă, în viaţa socială.

 

 • Viaţa cotidiană şi evenimentele acesteia au în ele un adevăr. Să ne deprindem să-l scoatem la lumină.

 

 • Omul de caracter nu se lasă constrâns de împrejurări, ci îşi asumă să fie el însuşi în orice situaţie. Măsura deplină o dă mucenicul, care renunţă la viaţă pentru credinţa în Adevăr.

 

 • În cărţile bune se află leacul pentru ignoranţa noastră. Totuşi, schimbarea vieţii depinde în mod fundamental de acţiune, pentru că după faptele lor îi veţi cunoaşte.

 

 • Nevoia omului de certitudini îl face uneori să se pripească în a adopta adevăruri care îl ţin captiv în neputinţă şi ratare.

 

 • Binele public dă măsura unei societăţi.

 

 • Când adevărul devine reperul nostru fundamental, viaţa se simplifică şi capătă coerenţă.

 

 • Când deschidem uşa Adevărului, casa vieţii noastre se luminează şi se curăţeşte, căpătând, astfel, limpezimea cristalului.

 

 • Când mintea noastră se întemeiază pe adevăr, orice duh al rătăcirii se risipeşte.

 

 • Asprimea de început a mărturisirii adevărului aduce treptat o briză dulce care aşează sufletele în pace.

 

 • Adevărul nu poate fi tranzacţionat.

 

 • Odată ce am ajuns la adevăr, vechile fantasme şi iluzii încep să-şi piardă relevanţa.
Seminarul “Procesul Înnoirii Vieţii”, un program original de coaching şi dezvoltare personală, București, din 16 septembrie

Seminarul “Procesul Înnoirii Minții”

Ateliere de dezvoltare personală

Coaching individual

Cărţile pot fi comandate la tel. 0722.716.075 (apel sau mesaj)

Ganduri pentru innoirea vietii - poza

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *