Procesul Înnoirii Vieţii – Un program original de coaching şi dezvoltare personală

Motto: Schimbarea condiţiei noastre lăuntrice
este cel mai bun început pentru schimbarea lumii.
Daniel Fusarea
Dezvoltarea defineşte fiinţa umană în modul cel mai profund. Omul are capacitatea de a se construi şi reconstrui permanent, fiind capabil să depăşească dramele trecutului, să-şi acceseze resursele interioare şi să-şi înnoiască viaţa. A ne angaja într-un demers de dezvoltare personală implică luciditate, voinţă, deschidere, dar şi curaj, compasiune şi optimism pentru a ne împlini potenţialul şi dorinţele cele mai profunde.

Coachingul ne ajută să descoperim acest potenţial şi să-l punem în operă, plecând de la premisa că în fiecare dintre noi există capacitatea de a găsi soluţii viabile pentru a ne rezolva problemele şi pentru a ne dezvolta.

Fiecare dintre noi se poate întâlni pe parcursul vieţii cu dificultăţi care ne pot destabiliza, dar în pofida acestor lucruri, rămânem în mod fundamental sănătoşi. Coachingul ne învaţă cum să ne schimbăm modul obişnuit de gândire pentru a deveni congruenţi cu nevoile noastre profunde, cu resursele şi obiectivele semnificative ale vieţii, care ne aduc împlinire.

Tematica stagiului

  • Formarea deprinderilor care promovează starea de bine şi dezvoltarea personală

Ştiinţa şi practica formării deprinderilor durabile.

  • Procesul Înnoirii Minţii

Schimbarea convingerilor limitative cu ajutorul unui model simplu şi operaţional de restructurare cognitivă şi dezvoltare personală.

Procesul Înnoirii Minţii este un procedeu cu un grad ridicat de standardizare, care permite un traseu complet de restructurare, plecând de la identificarea şi punerea în discuţie a unei convingeri disfuncţionale şi până la implementarea unei noi atitudini congruente cu nevoile îndreptăţite, permiţând, astfel, dezvoltarea şi împlinirea personală.

  • Eneagrama

Eneagrama este un instrument de cunoaştere şi dezvoltare a personalităţii umane. Ne arată cum suntem alcătuiţi, faptul că privilegiem o anumită trăsătură şi felul în care comportamentele şi obiceiurile noastre sunt legate de motivaţii profunde. Ne permite să ne cunoaştem tipul de bază şi ne arată direcţia în care este esenţial să lucrăm. Este un instrument universal, fiind aplicabil tuturor oamenilor de peste tot, dintotdeauna.

Teme de lucru: cunoaşterea propriului tip de personalitate, integrarea punctelor vulnerabile ale propriului tip de personalitate, punerea în valoare a punctelor forte ale personalităţii.

  • Modelul celor patru exigenţe esenţiale ale vieţii

Integrarea celor două mari antinomii – impulsuri complementare

Individual – Supraindividual

Durabilitate – Transformare

A fi inconfundabil, irepetabil şi autonom.

A fi deschis lumii şi semenilor, a face schimburi.

A tinde către ceea ce este durabil şi stabil.

A tinde către schimbare şi deschidere la nou.

  • Procesul Integrarii Umbrei. Un program de Shadow Coaching.

Procesul acceptarii şi integrării umbrei este un demers esenţial în dezvoltarea personală şi înnoirea vieţii în sensul cel mai larg.

Procesul are în vedere:

Ce este umbra. Accepţiuni.

Procesul constituirii umbrei. Cum se constituie şi cum se manifestă fenomenul umbrei.

Procesul integrarii umbrei. Integrarea polarităţilor şi întoarcerea la unitatea fiinţei.

  • Ce obiective avem:

Succesul relaţional şi dezvoltarea personală depind de o bună cunoaştere de sine şi a interlocutorului.

Astfel, vom avea în vedere:

Cunoaşterea propriei structuri de personalitate şi a celorlalţi;

Identificarea mijloacelor adecvate pentru satisfacerea nevoilor psihologice;

Schimbarea convingerilor limitative cu noi convingeri adaptative care promovează dezvoltarea;

Cum să rămânem într-o atitudine ok-ok cu ajutorul PIM (Procesul Înnoirii Minţii);

Trecerea de la eul condiţionat conflictual la eul liber congruent prin integrarea umbrelor personalităţii;

Crearea unui bun echilibru funcţional cu ajutorul celor patru exigenţe ale vieţii;

  • Acest seminar este destinat:

Acelora care simt o nevoie profundă de înnoire interioară şi care doresc să-şi construiască un nou capitol de viaţă;

Specialiştilor în domeniul acompanierii: coaching, psihoterapie, parenting, formatori, profesori;

Managerilor care doresc să-şi îmbunătăţească stilul de management şi să-şi dezvolte eficienţa personală în sarcinile cotidiene;

Celor care trebuie să conducă, să motiveze şi să îndrume oameni;

  • Acest seminar ne ajută:

Să ne înţelegem dinamica personalităţii şi modul în care aceasta poate fi pusă în valoare în vederea atingerii diverselor obiective ale vieţii;

Să folosim dimensiunea relaţională în moduri care să ne permită raporturi constructive cu semenii în toate planurile: social, personal, profesional, intim;

Să ne identificăm şi restructurăm convingerile limitative şi să ne eliberăm de angoasă şi de frica de eşec;

Să dezvoltăm abilităţi pentru a ne satisface nevoile fundamentale îndreptăţite, prin conştientizarea şi realizarea unei congruenţe între convingeri, nevoi şi comportamente;

Să ieşim din zona de conflict cu sine şi cu ceilalţi prin integrarea umbrei;

Să creăm echilibru între polarităţile fiinţei: individual – supraindividual, durabilitate – transformare;

Să ne însuşim modurile cele mai eficiente de formare a deprinderilor;

Seminarul începe luni, 6 aprilie 2020
Durata seminarului: 60 de ore + 15 ore bonus
30 de ateliere de seară, săptămânal, luni, 19:00 – 21:30

Informaţii şi înscrieri la tel. 0722 716 075